Datum

Mjesto

 • Sveučilišni računski centar (Srce), Zagreb 

Vrijeme

 • 12:00 - 14:00

Prisutni

 • prof. dr. sc. Sven Jelaska, član Savjeta,

 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta,

 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, predsjednik Savjeta,

 • Iva Melinščak Zlodi, članica Savjeta,

 • izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, članica Savjeta,

 • doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, članica Savjeta,

 • Draženko Celjak, voditelj Službe za podatkovne usluge i kolaboracijske sustave Srca,

 • Ljiljana Jertec, članica tima Hrčka.

Odsutni:

 • dr. sc. Lobel Machala, član Savjeta

Dnevni red

 1. Suspenzija časopisa,
 2. Kriteriji za uvrštavanje časopisa u Hrčak,
 3. Prijedlog vrsta veza među časopisima koji su mijenjali naslove i ISSN-ove,
 4. Filtriranje po statusima časopisa,
 5. Publons (Clarivate Analytics), namjena i način integracije s OJS-om,
 6. Razno.

Zapisnik

Ad 1. Suspenzija časopisa

Tim Hrčka je pripremio popis časopisa koji nisu objavili ni jedan sveščić na Hrčku, a uvršteni su prije više od 13 mjeseci:

 1. Sestrinski edukacijski magazin
 2. Odraz
 3. Differential equations & applications
 4. Journal of mathematical inequalities
 5. Matematičko fizički list
 6. Hrvatski filmski ljetopis
 7. Narodni zdravstveni list
 8. Veterinarska stanica
 9. Epvlon
 10. Balkan express
 11. Endocrine Oncology and Metabolism
 12. ABC tehnike
 13. Dijete, škola, obitelj
 14. Tehničke znanosti
 15. Engineering Power
 16. Annual of the Croatian Academy of Engineering

Savjet je donio jednoglasnu odluku o suspenziji navedenih časopisa Ako časopis koji je suspendiran jer nije objavio ni jedan sveščić počne objavljivati na Hrčku, tim Hrčka može mu ažurirati status sukladno pravilima objavljenim na stranicama Hrčka.

Savjet je proveo raspravu o zborniku koji je 2011. godine greškom uvršten u Hrčak (Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu) i donio odluku da se zbornik neće suspendirati.

Savjet je proveo raspravu o časopisu koji sve radove unutar jednog sveščića objavljuje u jednoj PDF datoteci (Hitna medicinska služba) i zaključio da časopis mora u roku od 2 mjeseca razdvojiti radove u zasebne PDF datoteke i suprotnom će časopis biti suspendiran.

Savjet će razraditi kriterije za suspenziju glasila koja objavljuje isključivo priloge koji nisu recenzirani.

Ad 2. Kriteriji za uvrštavanje časopisa u Hrčak

U pripremi je ažurirana verzija Kriterija za uvrštavanje časopisa u Hrčak, dostupnih na stranicama Hrčka: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=application_criteria

Raspravljalo se o kriteriju 1. Časopis mora ispunjavati barem jedan od navedenih elemenata:

a) časopis izdaje hrvatska dijaspora,
b) časopis je na hrvatskom jeziku,
c) izdavač časopisa izvan RH ima ugovor o suradnji sa znanstvenom ili akademskom ustanovom u Republici Hrvatskoj.

Savjet Hrčka je odlučio:

a) kriterij se mijenja u „časopis izdaje registrirana organizacija hrvatske dijaspore“,
b) za potrebe ispunjenja ovog kriterija, broj/sveščić kojeg uredništvo dostavi timu Hrčka na uvid prilikom ispunjavanja obrasca za Prijavu novog časopisa mora u cijelosti biti na hrvatskom jeziku.
c) kriterij ostaje nepromijenjen.

U obavijest o uvrštavanju časopisa u Hrčak potrebno je dodati napomenu da je uredništvo dužno obavijestiti tim Hrčka ako dođe do promjene vezano uz kriterij po kojem je časopis uvršten u Hrčak (npr. ako izdavač više nema sjedište u Republici Hrvatskoj), u suprotnom časopis podliježe suspenziji iz Hrčka.

Ad 3. Prijedlog vrsta veza među časopisima koji su mijenjali naslove i ISSN-ove

Tim Hrčka je predložio tri vrste veza među časopisima unutar Hrčka:

 • Nastavak od / Preceding journal: (navodi se prethodni naslov/prethodno izdanje časopisa)
 • Nastavlja se kao / Succeeding journal: (navodi se nastavak časopisa)
 • Drugo izdanje / Other edition: (npr. časopis istog naslova i istog izdavača na drugom jeziku)

Savjet je suglasan s predloženim vrstama veza.

Prijedlog Savjeta je da se u administrativno sučelje časopisa na Hrčku doda novo polje Povijest časopisa u koje bi se upisivali naslovi, ISSN, godine izlaženja prethodnih naslova te poveznica na te naslove u Hrčku.

Ad 4. Filtriranje po statusima časopisa

U Abecednom popisu časopisa na Hrčku omogućeno je filtriranje časopisa prema Statusu na Hrčku. Odluka je Savjeta da se zadano prikazuju Aktivni časopisi.

Ad 5. Publons (Clarivate Analytics), namjena i način integracije s OJS-om

Tomislav Malvić prezentirao je mogućnosti integracije Publons proširenja (add-in) u OJS.

Tim Hrčka će uputiti Publons-u upit za cijenu integracije Publons proširenja u OJS instancu na Hrčku.

Ad 6. Razno

Upute za uredništva časopisa u Hrčku (Verzija 1.1. 22.2.2017.) su zastarjele te zahtijevaju ažuriranje. Upute će ažurirati tim Hrčka uz pomoć Savjeta. Ažurirane Upute objavit će se na Wiki stranicama Hrčka.

Sljedeću sjednicu Savjeta predsjednik je najavio početkom ožujka.