Datum

 

Mjesto

Sveučilišni računski centar (Srce), Zagreb

Vrijeme

14:00 - 16:00

Prisutni

 • prof. dr. sc. Sven Jelaska, član Savjeta,
 • dr. sc. Lobel Machala, član Savjeta,
 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, predsjednik Savjeta,
 • Iva Melinščak Zlodi, članica Savjeta,
 • doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, članica Savjeta,
 • Draženko Celjak, voditelj Službe za podatkovne usluge i kolaboracijske sustave Srca,
 • Ljiljana Jertec, članica tima Hrčka,
 • mr.  sc.  Miroslav  Milinović,  pomoćnik ravnatelja za informacijsku i posredničku infrastrukturu

Ispričali se

 • izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, članica Savjeta,
 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta,
 • dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca.

Dnevni red

 1. Kratko predstavljanje,
 2. Razmatranje zadaća Savjeta i dogovor o načinu rada,
 3. Upoznavanje s planovima razvoja i trenutnim aktivnostima na Hrčku,
 4. Definiranje prioriteta i tema za naredno razdoblje,
 5. Ostalo.

Zapisnik

Ad 1. Kratko predstavljanje

Prisutni članovi Savjeta ukratko su se predstavili.

Ad 2. Razmatranje zadaća Savjeta i dogovor o načinu rada

M. Milinović je ukratko predstavio očekivanja od rada Savjeta, a temeljem popisa djelatnosti navedenih u članku 29. Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Ad 3. Upoznavanje s planovima razvoja i trenutnim aktivnostima na Hrčku

D. Celjak je predstavio razvojne poslove odrađene na Hrčku u 2018. godini te najavio planove razvojnih poslova u 2019. godini. Prezentacija se nalazi u prilogu Zapisnika.

Osnovni elementi predloženog plana razvoja Hrčka su:

 1. Proširenje podrške i promocija OJS-a 3 kroz:
  1. Edukaciju urednika kroz radionice pri čemu bi jednu održali na Danima e-infrastrukture (1. ili 2. travnja 2018.);
  2. Implementaciju novih mogućnosti poput generiranja izvještaja za MZO, autentikacije putem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr te društvenih mreža;
  3. Podizanje vidljivosti OJS-a kroz certificiranje ili označavanje časopisa koji koriste OJS.
 2. Daljnji razvoj podrške za JATS XML kroz implementaciju prikaza cjelovitih tekstova radova na stranicama Hrčka.
 3. Nastavak suradnje s Hrvatskim uredom za DOI uspostavljenim u NSK te implementacija dorada na strani Hrčka potrebnih za učinkovitiju razmjenu podataka
 4. Bolje povezivanje radova u Hrčku s istraživačkim podacima.

Savjet je zamoljen za mišljenje o predloženom planu i prijedloge dodatnih aktivnosti u predstavljenom planu. Zaključci i mišljenja Savjeta doneseni na 1. sjednici glede predstavljenoga bili su:

 • Savjet će razmotriti mogućnosti određivanja prava korištenja odnosno licencija na razini pojedinog rada. Prijedlog će razraditi I. Melinščak Zlodi.
 • Vezano uz dodjeljivanje DOI brojeva nakladnicima problem može predstavljati činjenica da Hrvatski ured za DOI ne dodjeljuje DOI oznake svim, nego samo znanstvenim radovima te da se DOI brojevi ne dodjeljuju za sve vrste publikacija koje izdaje nakladnik, nego samo za prijavljene časopise. L. Machala će s Uredom za DOI raspraviti mogućnost da podrže sve vrste radova i institucijski prijelaz (kada je institucija/društvo ujedno i nakladnik) na dodjelu DOI oznaka preko Ureda za DOI.
 • Savjet je suglasan da objavu radova u XML formatu treba poticati jer povećava vidljivost. No, također je stava kako to treba zadržati tek kao mogućnost za uredništva koja to žele, a zbog kompleksnosti i dugotrajnosti izrade XML dokumenata. Savjet je suglasan da tim Hrčka nastavi s razvojem podrške izradi i objavi XML dokumenata i funkcionalnosti koja će omogućiti prikaz XML datoteka koji je korisniku prilagođeniji (npr. kroz HTML ili e-pub formate), za one časopise koji se odluče na tu opciju.
 • Vezano uz istraživačke podatke, prijedlog je Savjeta da se omogući njihova pohrana uz rad (poput mogućnosti „supplementary file(s)“ u nekim drugim časopisima. U ovome trenutku tehničko rješenje obuhvatilo bi pohranu jednoga zapisa, ograničene veličine u nekom od uobičajenim oblika (pdf, txt, xml, csv, xslx, xsl, zip). Mogući su i drugi modeli pohrane podataka (poput pohrane u repozitoriju i povezivanja iz Hrčka), o čemu Savjet može donijeti utemeljenije preporuke nakon što članovi Savjeta pregledaju časopise iz svojih područja znanosti i rješenja koja oni koriste za objavu i pohranu istraživačkih podataka i dodatnih materijala.
 • Glede takvoga polja/zapisa savjet će razmotriti sljedeće:
  •  jesu li potrebni dodatni metapodaci za opis takvoga zapisa;
  • treba li dopustiti više takvih zapisa;
  • treba li dopustiti zamjenu takvih zapisa poveznicama prema Dabru;
  • treba li takvom zapisu/zapisima dopustiti drugačiju licenciju od one pod kojom je objavljen rad;
  • treba li ograničiti veličinu i vrstu datoteka koje će biti moguće učitati,
  • način određivanja takvih zapisa u različitim znanstvenim područjima/poljima/granama, poglavito onih u kojima djeluju članovi Savjeta.
Ad 4. Praćenje sadržaja Hrčka

Kako je stalno potrebno pratiti sadržaj na Hrčku i njegovu kvalitetu Savjet je timu Hrčka predložio i zamolio, odnosno odlučio:

 • Načiniti popis časopisa koji nisu objavili ni jedan sveščić na Hrčku ili je proteklo 13 mjeseci od objave, a kako bi se razmotrilo pokretanje postupka neaktivnosti ili suspenzije.
 • Iz popisa časopisa koji koriste OJS isključiti časopise koji koriste OJS, a proteklo je više od 13 mjeseci od zadnje objave.
 • Kako korisnike prvenstveno zanimaju aktivni časopisi u Hrčku predloženo je stvoriti tehničko rješenje kojim će se omogućiti pregled zasebnih kategorija časopisa (svi/aktivni/neaktivni/suspendirani/prestali izlaziti...), nakon čega će Savjet odlučiti koji od tih prikaza će biti primarno postavljen, a koje će se moći dohvatiti putem izbornika.
 • Razmotrit će se kriteriji svrstavanja časopisa u Hrčak.
 • Razmotrit će se načini, mogućnosti i kriteriji certificiranja (dodjeljivanja svojevrsnoga simbola kvalitete) časopisima s kvalitetnim uredničkim postupkom glede postavljanja sadržaja na Hrčak (ali i u OJS).
 • Svi časopisi u Hrčku moraju imati ispunjen podatak o recenzijskom postupku. Srce će pozvati uredništva da popune taj podatak.

Ad 5. Ostalo

I. Melinščak Zlodi je uputila nekoliko primjedbi na sadržaj Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. Prijedloge promjena Pravilnika razmotrit će i izložiti svi članovi unutar savjeta te pripremiti zajednički prijedlog timu Hrčka.

Savjet je predložio i nekoliko promjena u postojećem sučelju:

 • Vezano uz mogućnost dodavanja većeg broja dokumenata kojima se opisuje časopis, predložena je mogućnost podizanja i pregledavanja takvih dokumenata putem sučelja i u tekstualnom (HTML) obliku.
 • Prikaz promijeniti na način da se umjesto datuma izdavanja broja u naslovu prikazuje godište broja, a godište je potrebno koristiti i u razmjeni putem OAI-PMH sučelja.
 • Kod prikaza stranice broja (sveščića) mjesec objave treba pisati malim slovom, brojeve u danima i mjesecima (npr. 04) treba pisati bez početne nule i u datumima treba stavljati razmake iza točaka.
 • omogućiti prikaz promjene naslova časopisa u prošlosti, i za časopise koji su mijenjali naslove i ISSN-ove omogućiti povezivanje prethodnika i nasljednika.

Uz gore navedena pitanja koja će Savjet raspraviti, predsjednik Savjeta zamolio je članove da mu, do 21. XII.:

 1. Pošalju prijedloge kako dopuniti postojeći Pravilnik;
 2. Pošalju prijedloge dopuna ili promjena Kriterija za uključivanje ili zadržavanje časopisa u Hrčku;
 3. Prijedloge za uključivanje ili zadržavanje časopisa u OJS-u (uz onaj dogovoreni od 13 mjeseci za deaktivaciju);
 4. Kriterije za dodjelu logotipa Hrčka aktivnim časopisima.

Tim Hrčka će:

 1. Sastaviti i poslati popis časopisa koji su kandidati za suspenziju;
 2. Iz popisa časopisa na OJS-u obrisati časopise koji nisu ništa objavili;
 3. Uvrstiti u razvojne planove poslove certificiranje, dodatne podatke vezane uz radove, omogućiti filtriranje časopisa prema statusu, unos podataka o časopisu u tekstualnom obliku, te doraditi stranice Hrčka.

Sljedeću sjednicu Savjeta predsjednik je najavio u drugoj polovici siječnja.