Datum

Mjesto

 • Sveučilišni računski centar (Srce), Zagreb 

Vrijeme

 • 9:00 - 10:30

Prisutni

 • prof. dr. sc. Sven Jelaska, član Savjeta,

 • dr. sc. Lobel Machala, član Savjeta,

 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, predsjednik Savjeta,

 • izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, članica Savjeta,

 • Draženko Celjak, voditelj Službe za podatkovne usluge i kolaboracijske sustave Srca,

 • Ljiljana Jertec, članica tima Hrčka.

Ispričali se:

 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta,
 • Iva Melinščak Zlodi, članica Savjeta,
 • doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, članica Savjeta.

Dnevni red

 1. Novo polje – dodatni podaci uz upisani rad,
 2. Nova oznaka – vrsta licencije i izjave vezane uz sadržaje časopisa,
 3. Nova oznaka – izjava o otvorenom pristupu/samoarhiviranju,
 4. Nova oznaka – dodavanje podataka o autorskom pravu uz svaki časopis,
 5. Kako prepoznati i suspendirati „glasnike“ iz Hrčka,
 6. Prijedlog logotipa za dodjelu časopisima uključenim u Hrčak i OJS.

Zapisnik

Ad 1. Novo polje – dodatni podaci uz upisani rad

Donesena je odluka da se kod unosa rada dodaju dva nova opcionalna polja za dodatne podatke (npr. za istraživačke podatke na kojima se temelji rad):

1) Polje za unos identifikatora (DOI, URL…) skupa istraživačkih podataka pohranjenog izvan Hrčka (npr. u institucijskom ili područnom repozitoriju);

2) Polje za pohranu dodatnih podataka (supplement) u Hrčku. Polje treba biti ponovljivo odnosno treba omogućiti unos većeg broja datoteka uz rad. Dodatni podaci se ne opisuju zasebnim metapodacima i za njih vrijedi licencija rada kojem su priložene. Nema potrebe za statističkim podacima o preuzimanju dodatnih podataka. Na javnom sučelju dodatni podaci će se prikazivati u obliku poveznice, a ispod poveznice na puni tekst rada.

Ad 2. Nova oznaka – vrsta licencije i izjave vezane uz sadržaje časopisa

U popis mogućih opcija Prava korištenja potrebno je dodati CC 4.0 licencije te oznaku InCopyright.

Tim Hrčka će putem liste Hrčka podsjetiti uredništva da provjere i ažuriraju podatke o licenciji za svoj časopis. Kod časopisa koji ne odaberu licenciju prikazivat će se oznaka InCopyright (koja će biti i početna vrijednost te jedan od mogućih izbora).

Uneseni podatci o Pravima korištenja za časopis će se prilikom unosa novog broja  automatski prenositi na razinu broja i pojedinačnoga rada, no administratori časopisa će po potrebi moći ažurirati te podatke za svaki pojedini broj i članak.

Odlučeno je da se neće automatizmom ažurirati licencija prethodno objavljenih brojeva i radova.

Ad 3. Nova oznaka – izjava o otvorenom pristupu/samoarhiviranju

Odlučeno je da se u Hrčak neće dodati podatak o otvorenom pristupu / samoarhiviranju. Uredništvima se preporuča unos i ažuriranje tog podatka u bazi SHERPA/RoMEO.

Ad 4. Nova oznaka – dodavanje podataka o autorskom pravu uz svaki časopis

Odlučeno je da se u Hrčak neće dodati podatak o autorskom pravu („autorska prava: zadržava autor“, „autor i časopis“ i „časopis“) uz svaki časopis. Uredništvima se preporuča unos i ažuriranje tog podatka u bazi SHERPA/RoMEO.

Ad 5. Kako prepoznati i suspendirati „glasnike“ iz Hrčka

Savjet vidi potrebu da se iz Hrčka prvo izdvoje, a zatim suspendiraju časopisi koji ne provode recenzijski postupak jer takva glasila ne udovoljavaju temeljnom kriteriju znanstvenih i stručnih časopisa, a taj je provođenje recenzije.

Tim Hrčka će u naredna tri mjeseca izdvojiti sve časopise čiji administratori su postavili unutar Hrčka odgovarajuće polje na vrijednost „bez recenzije“. Za sada se vrijednost „urednička recenzija“ smatra recenzijom u smislu određivanja časopisa znanstvenim ili stručnim. Nakon izdvajanja časopisa „bez recenzije“ tim Hrčka poslat će upit njihovim uredništvima provode li recenzijski postupak za barem jedan rad po broju. Popis časopisa čija uredništva nisu odgovorila ili je odgovor bio negativan tim Hrčka će dostaviti Savjetu, te će za njih zajednički odlučiti podliježu li suspenziji.

Ad 6. Prijedlog logotipa za dodjelu časopisima uključenim u Hrčak i ojs

Odluka Savjeta je da se svim aktivnim časopisima dodijeli oznaka „Hrčak časopisa“. Nakon razmatranja raznih opcija (Hrčak SEAL, Baza Hrčak) zaključeno je da na oznaci piše samo „Hrčak“.

Oznaka će se prikazati na stranicama aktivnih časopisa u Hrčku. Takvi časopisi moći će ju koristiti na svojim mrežnim stranicama i u tiskanim izdanjima.

Tim Hrčka će o objavi oznake informirati uredništva i administratore časopisa putem liste Hrčka te će objaviti poveznicu gdje će se moći preuzeti visokorazlučiva inačica oznake (vektorska i rasterska).

Časopisi imaju pravo koristiti oznaku dok imaju status „aktivan“ na Hrčku.

Savjet je odlučio da se ne dodjeljuje dodatna oznaka „Hrčak OJS“ časopisima koji koriste OJS postavljen na Hrčku.

Od pet prijedloga oznake, većina prisutnih članova Savjeta bila je sklona prijedlogu 4, a konačna odluka prepuštena je timu Hrčka.

 

Sljedeću sjednicu Savjeta predsjednik je najavio u svibnju.