Upute navedene na ovim stranicama pomoći će kod razumijevanja i samostalne izrade članaka u XML formatu koristeći pritom vanjske alate, odnosno ne koristeći opciju automatske izrade XML-a putem administratorskog sučelja Hrčka.

  • No labels