Deklaracija (obavezno)
Napomena
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD 
with MathML3 v1.1 20151215//EN " 
"https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" xml:lang="en" dtd-version="1.1" 
xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

(warning) Iz vrijednosti artibuta article-type Hrčak prepoznaje koja je vrsta rada u pitanju* stoga je bitno koristiti sljedeće izraze:

 • Bibliografija / bibliography
 • Crtice / in-brief
 • Esej / essays
 • In memoriam, Nekrolog, Obituarij / obituary
 • Ispravak / correction
 • Izlaganje sa skupa / conference-paper
 • Izvorni znanstveni članak / research-article
 • Kazalo / index
 • Kratko priopćenje / brief-report
 • Ostalo / other
 • Pismo uredniku / letter
 • Pregledni rad / review-article
 • Prethodno priopćenje / rapid-communication
 • Recenzija, Prikaz / book-review
 • Sažetak sa skupa / meeting-report
 • Stručni rad / case-report**
 • Uvodnik / editorial
 • Vijest / news
 • Zahvala / acknowledgement
 • Životopis / biography

Ako vrijednost atributa article-type nije iz navedenog popisa, Hrčak će rad svrstati u kategoriju "Ostalo".

* bez obzira u koju vrstu rada Hrčak temeljem XML-a dodijeli, vrstu rada je uvijek moguće ručno izmijeniti u administrativnom sučelju Hrčka.

** za stručni rad se koristi case-report jer je taj termin po definiciji prepoznat kao najbliži stručnom radu u vrijednostima baze PubMed (imajući u vidu da se termin review-article već koristi za pregledni rad). Ukoliko se uredništvo ne slaže s navedenim, može za stručni rad koristiti i termin review-article ili other.

Podaci o časopisu upisuju se u XML jednom i više ih nije potrebno mijenjati (osim ako se neki od navedenih podataka ne promijeni)

Podatak

Obaveznost
polja

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


DOIObavezno

<journal-id journal-id-type="doi">DOI casopisa</journal-id>

(warning) Identifikator časopisa je obavezan element zapisa! U ovom primjeru identifikator časopisa je DOI, no može biti i neki drugi identifikator. U slučaju da se zapisuje drugi identifikator, potrebno je promijeniti vrijednost atributa journal-id-type.

(warning) DOI se unosi kao vrijednost bez https://doi.org/ dijela

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/journal-id.html


Naziv časopisaObavezno

<journal-title-group>
	<journal-title>Glavni stvarni naslov casopisa</journal-title>
	<journal-subtitle>Glavni stvarni podnaslov casopisa</journal-subtitle>
	<trans-title-group xml:lang="en">
		<trans-title>Usporedni stvarni naslov casopisa na engleskom</trans-title>
		<trans-subtitle>Usporedni stvarni podnaslov casopisa na engleskom</trans-subtitle>
	</trans-title-group>
	<abbrev-journal-title>Skraceni naziv casopisa</abbrev-journal-title>
</journal-title-group>

(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naslovu) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.


(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

 

(warning) U ovom primjeru je naveden zapis svih naslova časopisa koji se mogu zapisati u Hrčku. Obavezno je zapisati samo Glavni stvarni naslov, a zapisi ostalih naslova su opcionalni.


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/journal-title-group.html


ISSN / e-ISSNObavezno

<issn pub-type="ppub">ISSN</issn>
<issn pub-type="epub">e-ISSN</issn>
https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/issn.html


Podaci o izdavačuObavezno

<publisher>
	<publisher-name xml:lang="hr">Izdavac hr</publisher-name>
	<publisher-name xml:lang="en">Izdavac en</publisher-name>
	<publisher-loc>
		<addr-line>Adresa izdavaca</addr-line>
		<email xlink:href="mailto:izdavac@email.com">E-mail izdavaca</email>
		<ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="webadresaizdavaca.com">webadresaizdavaca.com</ext-link>
	</publisher-loc>
</publisher>


(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naziv izdavača) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.

(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/publisher.html

Podatak

Obaveznost
polja

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


Identifikator / DOI člankaOpcionalno

<article-id pub-id-type="doi">DOI clanka</article-id>

(warning) U ovom primjeru identifikator članka je DOI, no može biti i neki drugi identifikator. U slučaju da se zapisuje drugi identifikator, potrebno je promijeniti vrijednost atributa pub-id-type.

(warning) DOI se unosi kao vrijednost bez https://doi.org/ dijela

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/article-id.html


Vrsta radaObavezno

<article-categories>
	<subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="hr">
		<subject>Vrsta rada</subject>
	</subj-group>
	<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading">
		<subject>Vrsta rada na engleskom</subject>
	</subj-group>
</article-categories>

(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. vrsti rada) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.

(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

(info) Vrijednosti elementa subject:

 • Bibliografija / bibliography
 • Crtice / in-brief
 • Esej / essays
 • In memoriam, Nekrolog, Obituarij / obituary
 • Ispravak / correction
 • Izlaganje sa skupa / conference-paper
 • Izvorni znanstveni članak / research-article
 • Kazalo / index
 • Kratko priopćenje / brief-report
 • Ostalo / other
 • Pismo uredniku / letter
 • Pregledni rad / review-article
 • Prethodno priopćenje / rapid-communication
 • Recenzija, Prikaz / book-review
 • Sažetak sa skupa / meeting-report
 • Stručni rad / case-report
 • Uvodnik / editorial
 • Vijest / news
 • Zahvala / acknowledgement
 • Životopis / biography


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/article-categories.html


Naslov radaObavezno

<title-group>
	<article-title xml:lang="hr">Naslov clanka</article-title>
	<trans-title-group>
		<trans-title xml:lang="en">Naslov clanka na drugom jeziku</trans-title>
	</trans-title-group>
</title-group>


(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naslovu) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.

(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

(warning) Naslov članka na drugom jeziku nije obavezno upisivati.


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/title-group.html


Podaci o autorima (uključujući afilijacije)Obavezno

<contrib-group>
	<contrib contrib-type="author">
		<name>
			<surname>Prezime autora</surname>
			<given-names>Ime autora</given-names>
		</name>
		<email xlink:href="mailto:autor@email.com">Email autora</email>
		<xref ref-type="aff" rid="aff1">1</xref>
	</contrib>
	<aff id="aff1">
		<institution xml:lang="hr">Afilijacija (naziv ustanove na hrvatskom)</institution>
    <institution xml:lang="en">Afilijacija (naziv ustanove na engleskom)</institution>
    <addr-line>Adresa ustanove</addr-line>
	</aff>
</contrib-group>


Autor koji je istaknut kao kontakt osoba:

<contrib-group>
	<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
		<name>
			<surname>Prezime autora</surname>
			<given-names>Ime autora</given-names>
		</name>
		<xref ref-type="contrib" rid="cor1">*</xref>
		<xref ref-type="aff" rid="aff1">1</xref>
	</contrib>
	<aff id="aff1">
		<institution xml:lang="hr">Afilijacija (naziv ustanove na hrvatskom)</institution>
    <institution xml:lang="en">Afilijacija (naziv ustanove na engleskom)</institution>
    <addr-line>Adresa ustanove</addr-line>
	</aff>
</contrib-group>


(warning) Atribut corresp="yes" dodaje se samo ako je autor ujedno i kontakt za dopisivanje.

Za svakog autora je potrebno dodati element <contrib> i sve pod-elemente.


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/contrib-group.html


Podaci o autorima za dopisivanje
(corresponding author)


Opcionalno

<author-notes>
	<corresp id="cor1">
		<label>*</label>
		Kontakt autor (ime, prezime, institucija, adresa) 
		<email xlink:href="mailto:autor@email.com">Email autora</email>
	</corresp>
</author-notes>


(warning) Ovdje se upisuju podaci o načinima i osobama za dopisivanje. Primjerice, ovdje se navode podaci kako kontaktirati autora koji je prethodno označen kao corresp="yes"https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/author-notes.html


Datum objave


Obavezno

<pub-date>
	<day>DD</day>
	<month>MM</month>
	<year>YYYY</year>
</pub-date>


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/pub-date.html


Volumen


Obavezno, ako postoji

 <volume>Volumen/svezak</volume>

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/volume.html


Broj


Obavezno, ako postoji

 <issue>Broj/svescic</issue>

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/issue.html


Početna stranica


Obavezno

 <fpage>Pocetna stranica</fpage>

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/fpage.html


Posljednja stranica


Obavezno

 <lpage>Posljednja stranica</lpage>

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/lpage.html

E-lokator

Obavezno, ako postoji

<elocation-id>E27</elocation-id>

https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/elocation-id.html


Datum zaprimanja, prihvaćanja, recenzije


Obavezno, ako postoje

<history>
	<date date-type="received">
		<day>DD</day>
		<month>MM</month>
		<year>YYYY</year>
	</date>
	<date date-type="accepted">
		<day>DD</day>
		<month>MM</month>
		<year>YYYY</year>
	</date>
	<date date-type="revised">
		<day>DD</day>
		<month>MM</month>
		<year>YYYY</year>
	</date>
</history>
https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/history.html


Podatak o licenciji


Obavezno

<permissions>
	<license license-type="open-access" xlink:href="URI licencije">
		<license-p>Naziv licencije, npr. CC-BY</license-p>
	</license>
	<license license-type="open-access" xml:lang="hr">
		<license-p>Uvjeti korištenja (tekst) na hrvatskom</license-p>		
	</license>			
	<license license-type="open-access" xml:lang="en">
		<license-p>Uvjeti korištenja (tekst) na engleskom</license-p>
	</license>
</permissions>


(warning) Ako časopis ne objavljuje pod određenom CC licencijom, potrebno je izbaciti prvi element gdje se zapisuje podatak o nazivu CC licencije.


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/permissions.html


Sažetak


Obavezno

<abstract xml:lang="hr">
	<p>Kratak sadrzaj</p>
</abstract>
<trans-abstract xml:lang="en">
	<p>Kratak sadrzaj na drugom jeziku</p>
</trans-abstract>


(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. sažetku) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.

(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/abstract.html


Ključne riječi


Obavezno

<kwd-group xml:lang="hr">
	<kwd>Kljucna rijec</kwd>
	<kwd>Kljucna rijec2</kwd>
</kwd-group>
<kwd-group xml:lang="en">
	<kwd>Kljucna rijec na drugom jeziku</kwd>
	<kwd>Kljucna rijec na drugom jeziku2</kwd> 
</kwd-group>


(warning) atribut xml:lang se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut xml:lang se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. ključnim riječima) na nekom drugom jeziku koji nije engleski.

(info) Vrijednosti atributa xml:lang:
ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/kwd-group.html


Podaci o projektu


Obavezno, ako je rad financiran u projektu

<funding-group>
	<award-group>
		<funding-source source-type=“acronym“>acronym</funding-source>
		<funding-source source-type=“project“>project
name</funding-source>
		<funding-source source-type=“funding
organization“>funding organization</funding-source>
		<funding-source source-type=“funding programme“>funding
programme</funding-source>
		<funding-source soutry-type=“jurisdiction“>jurisdiction</funding-source>
		<award-id>code</award-id>
	</award-group>
</funding-group>
https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/funding-group.html

U elementu <body> unosi se cjelovit tekst rada.

 • Cjelovit se tekst rada dijeli po odjeljcima/section (npr. intro, methods, results, discussion)
 • Unutar odjeljaka tekst se dijeli na paragrafe


 Podatak

Obaveznost polja

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


Cjeloviti tekst


Obavezno

<body>
	<sec sec-type="intro">
		<label>Uvod</label>
		<p>Tekst uvoda.</p>
	</sec>
	<sec sec-type="methods">
		<label>Metode</label>
		<p>Metode korištene u izradi rada.</p>
	</sec>
	<sec sec-type="results">
		<label>Rezultati</label>
		<p>Tekst rezultata</p>
	</sec>
	<sec sec-type="discussion">
		<label>Rasprava</label>
		<p>Tekst</p>
	</sec>
</body>


Ovo je primjer jednostavnog cjelovitog teksta bez slika, tablica i referenci.


Preporučene vrijednosti atributa sec-type:

 • cases
 • conclusions
 • discussion
 • intro
 • materials
 • methods
 • results
 • subjects
 • supplementary-materialhttps://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/body.html


 • Tablice se unose kao skup elemenata koji definiraju izgled, položaj i sadržaj tablice

Podatak

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


Tablica

<p>  
	<table-wrap position="float">        
		<label>Tablica 1</label>
		<caption><title>Ovo je duži naziv tablice</title>
			<p>Ovo je kratak opisni tekst uz tablicu</p>
		</caption>
		<table border="1" width="50%" frame="box">
			<thead>
				<tr>
					<th rowspan="2" align="center" colspan="1" valign="middle">Zaglavlje1</th>
					<th colspan="2" align="center">Zaglavlje 2</th>
				</tr>
				<tr>
					<th align="center">Naslov 1</th>
					<th align="center">Naslov 2</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				<tr>
					<td rowspan="2" valign="middle">Zajednički podatak</td>
					<td align="center">Prvi podatak</td>
					<td align="center">Drugi podatak</td>
				</tr>
				<tr>
					<td align="center">Treći podatak</td>
					<td align="center">Četvrti podatak</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</table-wrap>
</p>


Ovo je primjer jednostavne tablice sa četiri reda.


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/table-wrap.html


 • Slike, grafike, fotografije, figure se u XML-u navode na način da se navede poveznica na njih

Podatak

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


Slika (image)

<p>
	<graphic xlink:href="http://graphicslearning.com/content/uploads/edd/gl-flower-01.png"/>
</p>

Ova linija XML-a prikazat će sliku koja se nalazi na navedenoj adresi na web-u. U člancima se kao vrijednost atributa xlink:href navodi ime slike koja se dostavlja zasebno.https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/graphic.html


 • Formule i jednadžbe unose se u programskom jeziku LaTeX ili MathML
PodatakJATS XML elementNapomenaObjašnjenje elementa
Formula / jednadžba

LaTeX

<disp-formula>
 <tex-math notation="LaTeX">
 <![CDATA[
  \(x^2 + y^2 = z^2\)
 ]]>
  </tex-math>   
</disp-formula>


MathML

    <disp-formula>
     <mml:math>
      <mml:msup>
       <mml:mi>x</mml:mi>
       <mml:mn>2</mml:mn>
      </mml:msup>
      <mml:mo>&#xA0;</mml:mo>
      <mml:mo>+</mml:mo>
      <mml:mo>&#xA0;</mml:mo>
      <mml:msup>
       <mml:mi>y</mml:mi>
       <mml:mn>2</mml:mn>
      </mml:msup>
      <mml:mo>&#xA0;</mml:mo>
      <mml:mo>=</mml:mo>
      <mml:mo>&#xA0;</mml:mo>
      <mml:msup>
       <mml:mi>z</mml:mi>
       <mml:mn>2</mml:mn>
      </mml:msup></mml:math>
     
    </disp-formula>https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/disp-formula.html


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/mml-math.html


 • Liste (popis definicija, popis pojmova po numeraciji, bullet liste...) se unose kao skup elemenata koji definiraju vrstu liste, izgled i sadržaj liste
PodatakJATS XML elementNapomenaObjašnjenje elementa
Lista
Jednostavna lista s definicijama
<p>
	<list>
		<label>Lista 1</label>
		<title>Lista s definicijama</title>
		<list-item>
			<def-list>
				<term-head>Pojam definicije</term-head>
				<def-head>Definicija</def-head>
				<def-item>
					<term>Vrijednost</term>
					<def>
						<p>Pojašnjenje vrijednosti</p>
					</def>
				</def-item>
			</def-list>
		</list-item> 
	</list>
</p>

Jednostavna bullet lista
<p>
	<list list-type="bullet">
		<label>Lista 2</label>
		<title>Bullet lista</title>
		<list-item>
			<p>Prvi bullet</p>
		</list-item>
		<list-item>
			<p>Drugi bullet</p>
		</list-item>
	</list>
</p>

 Vrijednosti atributa list-type:

 • order
 • bullet
 • alpha-lower
 • alpha-upper
 • roman-lower
 • roman-upper
 • simple
 https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/list.html


 • Svaku referencu u tekstu je potrebno zasebno označiti

 Podatak

JATS XML element

Napomena

Objašnjenje elementa


Reference

<body>
	<sec sec-type="other">
		<label>Species</label>
		<p>There may be species specific differences in energy allocation and biomass gain in 
			relation to activity.<xref ref-type="bibr" rid="r1">1</xref>
		</p>
	</sec>
</body>
<back>
<ref id="r1">
<label>1</label>
<mixed-citation publication-type="journal">
<name><surname>Khan</surname><given-names>J.R.</given-names></name>. 
<article-title>Accommodating the cost of growth and swimming in fish</article-title>.
<source>Frontiers in physiology</source>, 
<volume>5</volume>;
<issue>448</issue>:
<fpage>48</fpage>-<lpage>63</lpage>. <pub-id pub-id-type="doi">10.3389/2014.00448</pub-id>
</mixed-citation>
</ref>
https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/xref.html

Unutar elementa <back> zapisuju se sljedeći podaci:
 • bibliografija, zahvale, dodaci

PodatakObaveznost poljaJATS XML elementNapomenaObjašnjenje elementa
Bibliografija / popis literatureObavezno

Članak

<ref-list>
	<ref id="r1">
		<label>1</label>
		<mixed-citation publication-type="journal">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Prezime</surname>
					<given-names>Ime</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<date date-type="pub">
				<year>Godina</year>
			</date>.
			<article-title>Naslov članka</article-title>.
			<source>Izvor (časopis)</source>,
			<volume>Volumen</volume>,
			<issue>Broj</issue>
			<fpage>Početna stranica</fpage>-<lpage>Posljednja stranica</lpage>. 
			<pub-id pub-id-type="doi">ID publikacije</pub-id>
			<ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="URL"/>
		</mixed-citation>
	</ref>
</ref-list>

Knjiga

<ref id="r2">
	<label>2</label>
	<mixed-citation publication-type="book">
		<person-group person-group-type="author">
			<name>
				<surname>Prezime</surname>
				<given-names>Ime</given-names>
			</name>
		</person-group>. 
		<source>Knjiga</source>. 
		<publisher-loc>Mjesto izdavanja</publisher-loc>: <publisher-name>Izdavac</publisher-name>, 
		<date date-type="pub">
			<year>Godina</year>
		</date>.
	</mixed-citation>
</ref>

Raspored elemenata zapisa nije propisan JATS standardom; svaki časopis može odrediti vrstu podataka i raspored elemenata unutar bibliografskog zapisa prema stilu citiranja koji koristi!
https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/ref-list.html

Podatkovni setObavezno, ako postoji

Podatkovni set koji se koristi prilikom izrade rada citira se u popisu referenci kao i ostali izvori. Podatkovni setovi se citiraju unutar elementa <mixed-citation>, gdje se upisuju elementi reference koji u slučaju različitih podatkovnih setova mogu biti različiti te je na uredništvima da definiraju koje elemente će zapisivati.

Preporučuje se zapisati što više elemenata o podatkovnom setu!


Zapis podatkovnog seta mora sadržavati sljedeće elemente:

 • Identifier - <pub-id>
 • Title - <data-title> - primarni naslov; <source> - izvor podataka, ako je potrebno hijerarhijski prikazati naziv
 • Author/Creator - <collab> ili <name>
 • Publisher/Distributor/Repository - <publisher>
 • Publication Date/Year/Release Date - <date> ili <year>
 • Version - <version> ili <edition>
 • Resource Type - @publication-format
 • Location of publisher - <publisher-loc>
 • Access date - <date-in-citation content-type=“access-date“>
 • Additional URI/location - <ext-link>

 

Redoslijed elemenata ovisi o stilu citiranja koji se koristi u časopisu.

Primjer:

<ref id="r3">
	<label>3</label>
	<mixed-citation publication-type="data" publication-format="electronic">
		<collab>Vlasnik/autor podataka</collab>
		<pub-id>Identifikator</pub-id>
		<data-title>Naslov podatkovnog seta</data-title>
		<date>
			<year>Godina</year>
		</date>
		<source>Izvor</source>
		<version>Verzija</version>
		<date-in-citation content-type="access-date">
			<!-- Datum pristupanja -->
			<year>Godina</year>
		</date-in-citation>
		<ext-link ext-link-type="uri">Vanjski link</ext-link>         
	</mixed-citation>
</ref>


 

Element <mixed-citation> mora imati atribut publication-type="data"

Ako su autori/vlasnici/održavatelji podatkovnog seta pojedinačne osobe, zapisuju se u element <person-group person-group-type="curator">

U element <version> može se dodati atribut designator uz kojeg se zapisuju brojčane vrijednosti verzije ili izdanja, npr:
<version designator="2">2nd version</version>


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/chapter/tag-cite-data.html

Zahvala / AcknowledgementObavezno, ako postoje
    <ack xml:lang="hr"> 
      <title>Zahvale</title>
      <p>Tekst zahvale</p>
    </ack>


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/ack.html

Dodaci / AppendixObavezno, ako postoje
    <app-group >
      <app xml:lang="hr">
				<title>Appendix</title>
        <p>Tekst appendixa</p>
      </app>
    </app-group>


https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/app-group.html

 • No labels