Za predselekciju časopisa koji će biti predstavljeni Scopusu, časopis mora imati sljedeće:

  1. Naslov i sažetke radova na engleskom jeziku 
  2. Vanjsku recenziju 
  3. Objavljen Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti na engleskom jeziku odnosno Publication ethics and malpractice statement
  4. Redovitost u objavljivanju. 

Navedeni kriteriji za predselekcijski postupak proizlaze iz Journals scope and selection criteria.

(warning) U predselekciji ne radimo kvalitativne provjere i to je u potpunosti u nadležnosti Scopusa.

U ovom dokumentu donosimo upute kako što ispuniti predselekcijske kriterije.

Naslov i  sažetak rada na engleskom jeziku

Scopusovi kriteriji nalažu da je časopis prilagođen za čitanje međunarodnoj publici. To znači da na engleskom jeziku moraju biti uneseni naslov i sažetak rada

(warning) U predselekciji provjeravamo postoje li na engleskom naslovi i sažeci svih recenziranih radova u zadnjem broju, što ne znači da Scopus neće raditi opsežniju provjeru unatrag.

Vanjska recenzija

Časopis mora biti recenziran pri čemu se u obzir uzima vanjska recenzija, stoga jedino časopisi koji u Hrčku imaju definiranu vanjsku recenziju prolaze predselekciju.

Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti / Publication ethics and malpractice statement

Časopis mora imati objavljen Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti na engleskom jeziku, tj. Publication ethics and malpractice statement.

Primjeri kako taj dokument treba izgledati (pa ih možete prilagoditi svojem časopisu):

https://hrcak.srce.hr/upute/etika_hr_Chemical_and_biochemical_engineering_quarterly.pdf

https://hrcak.srce.hr/upute/etika_hr_Food_Technology_and_Biotechnology.pdf

https://hrcak.srce.hr/upute/etika_hr_Etnoloska_tribina.pdf

https://hrcak.srce.hr/upute/etika_hr_Agronomski_glasnik.pdf

Redovitost u objavljivanju

Časopis mora redovno objavljivati u skladu s iskazanom učestalošću izlaženja.

(warning) U predselekciji provjeravamo odgovara li broj objavljenih sveščića u 2022. godini učestalosti koju je časopis odabrao u Hrčku, što ne znači da Scopus neće raditi drugačiju provjeru. Također napominjemo da se za predselekciju ne uvažavaju Online first sveščići nego isključivo objavljeni sveščići.
  • No labels