Što poduzeti kada se neko web sjedište lažno predstavlja kao sjedište vašeg časopisa ili kao servis koji za vaš časopis prikuplja radove?

Kako bi smanjili ili u potpunosti uklonili dostupnost web sjedišta preporučamo da:

  1. Prijavite problematičan URL Google-u kako bi ga Google uklonio iz svojeg indeksa. Adresa za prijavu je: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=en, a osim problematičnog URL-a potrebno je unijeti i opis zloupotrebe.
  2. Prijavite prekršaj registraru koji je nadležan za problematičnu internetsku domenu. Do kontakta registrara možete doći pomoću web servisa poput https://lookup.icann.org/en ili https://whois.domaintools.com ili korištenjem naredbi poput naredbe whois na Linux računalu. Pritom je važno da upisujete samo domenu npr. "domena.com", a ne cijeli URL (https://www.domena.com/index.html) ili poddomenu (www.domena.com). Kontakt za prijavu problema je obično označen kao Registrar abuse contact email ili Abuse contact email u podacima o registraru.
  3. Prijavite prekršaj pružatelju usluge koji udomljava problematični poslužitelj/sadržaj (eng. hosting provider). Za prijavu Vam treba IP adresa poslužitelja do koje možete doći npr. da u servis https://whatismyipaddress.com/hostname-ip upišete adresu problematičnog poslužitelja oblika "poddomena.domena.com" (ako je poslužitelj na poddomeni, nije dovoljno upisati samo domenu). Dobivenu IP zatim koristite kako bi pomoću servisa https://dnschecker.org/ip-whois-lookup.php došli do informacija kako problem prijaviti pružatelju usluge. U rezultatu tog upita trebala bi se nalaziti uputa kako prijaviti zloupotrebu pomoću poveznice ili kontakt adrese označene npr. kao abuse-mailbox.

U prijavama treba biti što konkretniji i nemojte zaboraviti dodati URL i vrijeme kad ste primijetili problematičnu stranicu.

Ako želite sačuvati problematičnu stranicu kako bi ju mogli koristiti u prijavama ili za dokazivanje u slučaju da ju vlasnik promijeni, obriše ili da nestane zbog akcije registrara ili pružatelja usluge udomljavanja, dostupna vam je opcija pohrane stranice u Internet Arhivu:  https://web.archive.org/save/. Tako spremljena stranica dobiva svoj URL kojeg možete uključiti u prijave.


  • No labels