Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini (www.kvalifikacije.hr).


Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21), koji je donesen u veljači 2021. godine. Na temelju tog Zakona, donesen je i Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, br. 96/2021), temeljni akt kojim se propisuje Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, osnovnog predmeta informatizacije koju ovaj dokument opisuje.


Informacijski sustav Registra HKO-a (ISRHKO) je propisan u Zakonu o HKO-u, članak 11. stavak 2., članak 13. stavak 3., i njegova je osnovna zadaća osigurati pohranjivanje i upravljanje podacima iz podregistara, statističke obrade i analizu podataka te međusobno povezivanje sadržaja pojedinih podregistara.

  • No labels