Za provjeru autentičnosti radova za potrebe javnih visokih učilišta RH nabavljen je softver Turnitin.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti odnosno nenastavno osoblje sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu. Informacije o korištenju na pojedinom visokom učilištu moguće je dobiti od strane imenovanih administratora ustanove.

Korisnici softveru pristupaju pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.  • No labels