O sustavu

Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) služi za evidentiranje i praćenje prava studenata u skladu s važećim propisima i aktima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te visokih učilišta na kojima studenti studiraju.

ISSP omogućuje pojedinim pravnim osobama, na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, pristup podacima radi provjere studentskih prava. Sustav također služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane.

Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine se za redovito funkcioniranje sustava.

(red star) https://issp.srce.hr/

Studentska prehrana

Najpoznatija usluga koja koristi ISSP je Sustav studentske prehrane. Namjena sustava je da omogući korištenje različitih iznosa subvencije za prehranu u studentskim restoranima sukladno razinama prava propisanim od strane Ministarstva te precizno evidentira potrošnju studenata.

Koristeći jedinstvenu aplikaciju koje je razvilo Srce, davatelji usluga studentske prehrane vode evidenciju o korištenju prava odnosno iznosa subvencije. Autentikacija i autorizacija studenata se provodi putem studentske iskaznice.

ISSP Restoran REST API
NazivAdresa
Javni testni serverhttps://issp.srce.hr/TESTRestoranAPI/index.html
Produkcijski serverhttps://issp.srce.hr/restoranapi/index.html
Izmjene API-ja (za developere)ISSP Restoran Rest API changelog
Izjava o pristupačnostiIzjava o pristupačnosti web stranica "ISSP Restoran REST API"
Učitavanje certifikataUpute za certifikate


ISSP Restoranska aplikacija
NazivAdresa
Početna stranica aplikacijehttps://issp.srce.hr/restoranklijent/
Dokumentacija za korisnike

Proširene upute:

Detaljne upute za rad blagajne

Kratke upute:

Kratke upute za rad blagajne

Dodatno:

Otklanjanje mogućih nejasnoća

Čitači studentskih iskaznicaČitači studentskih iskaznica
Postavke printeraPostavke printera za ispis računa kroz internet preglednik
ISSP Evidencija studentskih prava
NazivAdresa
Početna stranica aplikacijehttps://issp.srce.hr/evidencijastudentskihprava
Upute za korisnikeESP 2022 - Upute za korisnike
Studentska iskaznica

Studentska iskaznica je službeni identifikacijski dokument studenta i kao takvu je koriste različiti sustavi koji na licu mjesta provjeravaju studentski status. Praćenje životnog ciklusa studentske iskaznice vrši se kroz Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK).

(red star) https://www.srce.unizg.hr/isak

Studentske stipendije

Sustav državnih stipendija služi za prikupljanje i obradu prijava na natječaj za ostvarivanje prava na državnu stipendiju uz pomoć elektroničkih obrazaca i njihovu integraciju u informacijski sustav Ministarstva.

(red star) https://drzavnestipendije.mzo.hr/

(red star) https://stemstipendije.mzo.hr/


STEM stipendije - unos težinskog prosjeka ocjena

Kontakt:

  • Nadležna ustanova (referada) - u slučaju netočno evidentiranih podataka u sustavu

  • MZO (visokoobrazovanje@mzo.hr) - pitanja vezana za studentski standard i studentska prava

  • MZO (stud-prehrana@mzo.hr) - pitanja vezana za studentsku prehranu

  • SRCE ISSP (issp@srce.hr) - sva ostala pitanja i tehnička podrška oko rada sustava