Od 2. kolovoza u produkciji je nova verzija Nastavničkog portala. Dostupna je na poveznici https://www.isvu.hr/nastavnickiportal.

Upute za novu verziju Nastavničkog portala nalaze se u nastavku.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u testiranju i posebno onima koji su nam poslali svoje komentare. I dalje ćemo kontinuirano raditi na unaprjeđenju kako Nastavničkog portala, tako i cijelog sustava ISVU. Sve prijedloge, primjedbe i pohvale možete poslati na isvu@srce.hr.


O modulu

Modul Nastavnički portal dio je Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), namijenjen je nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova pomoću kojeg je moguće evidentirati: 

 • tjedni plan nastave za predmete
 • opis predmeta, literaturu, ishode učenja te izvođače predmeta za pojedinu akademsku godinu 
 • grupe za nastavu studentima upisanim na pojedini predmet
 • održanu nastavu
 • ocjene pismenog i usmenog dijela ispita
 • zabrane potpisa iz određenog predmeta
 • diplomske ili završne zadatke
 • teme završnog/diplomskog zadatka
 • završne/diplomske zadatke
 • odluke o izboru teme, mentora, predmeta

Također, moguće je pregledavati:

 • preduvjete predmeta
 • popise studenata na predmetima
 • stanje studenata po predmetima
 • popise studenata po ispitnim rokovima
 • popise studenata po statusima bitnim za završetak studija
 • rezultate anketa
 • popise studenata poslijediplomskih studija kojima je prijavljeni korisnik mentor, tutor ili dodijeljen po nekoj drugoj dužnosti
 • popise radnih tijela u kojima je prijavljeni korisnik član ili predsjednik
Slika 1. Ekran za prijavu


Tehnički preduvjeti

Tehnički preduvjeti potrebni za rad s Nastavničkim portalom:

 • Internet preglednik Microsoft Internet Explorer verzije 10 ili više, Google Chrome, Mozilla Firefox i Opera, preporučeno zadnje verzije preglednika.

Preduvjeti za rad

Preduvjeti za rad s Nastavničkim portalom:

 • nastavnik mora biti evidentiran u aplikaciji ISVU Kadrovi
 • nastavnik mora biti propušten u aplikaciji Admin kooordinator u prozoru Osoba, okvir Alati -AAi - Dodavanje novog korisnika
 • nastavniku mora biti dodijeljena dozvola za rad s Nastavničkim portalom ili dozvola za rad s ispitima ili dozvola za pregled ispita (Osoba - Koordinator)
 • visoko učilište dodjeljuje korisniku AAI@EduHr identitet s kojim će se korisnik moći prijaviti na Nastavnički portal
 • ISVU koordinator dodjeljuje nastavniku dozvole nad predmetima čije podatke nastavnik može ili samo pregledavati ili ima pravo izmjene podataka (prozor Dozvole djelatniku nad predmetima).

Ovisno o dozvolama koje nastavnik ima, omogućena mu je izmjena podataka ili samo pregled podataka za određeni predmet. Nastavnički portal povezan je s modulima ISVU Studiji i Studenti i ISVU Ispiti, a svaka izmjena podataka evidentirana kroz Nastavnički portal preslikava se u navedene module.

Prijava za rad

Za rad s Nastavničkim portalom potrebna je prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom. 

Za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom potrebno je odabrati opciju Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom te slijediti upute opisane na stranici Prijava u sustav s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Odjava

Po završetku rada na Nastavničkom portalu, potrebno se odjaviti. Na taj način osigurava se sigurnost podataka i stabilan rad samog modula. Detalji o odjavi nalaze se na stranici Odjava (NP).

 • No labels