Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opcija za odjavu nalazi se unutar korisničkih opcija koje se otvaraju klikom na ime i prezime prijavljene osobe, kao što je vidljivo na slici 1.

opcije.PNG

Slika 1. Korisničke opcije

Odabirom opcije Odjava otvara se dijalog za potvrdu odjave.

Slika 2. Dijalog za potvrdu odjave


Odabirom opcije Zatvori, zatvara se dijalog i korisnik ostaje u aplikaciji, odjava NIJE provedena.

Odabirom opcije Odjavi se, prijavljena osoba se odjavljuje iz Nastavničkog portala te se ponovo prikazuje ekran za prijavu.

  • No labels