Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opcija za korisničke opcije otvara se klikom na ime i prezime prijavljene osobe. 

Slika 1. Korisničke opcije 

  • No labels