U ovom prozoru nastavnik može vidjeti rezultate ankete za procjenu nastavnika, ako je na visokom učilištu provedeno anketiranje studenata pomoću Studomata,

U ovom izborniku:
  • No labels