Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima sadrži podatke o tome kojem je djelatniku dozvoljen rad sa kojim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal.

Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi  Imenovanja osoba za rad s ISVU  za pregled ili rad s podacima o ispitima. Uz to imenovanje treba im se dodijeliti dozvola za rad s pojedinim predmetom.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati s kojim predmetima ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, s dozvolama nad predmetima definiranim u ovom prozoru, djelatnik će moći samo pregledavati podatke.
Na ovoj stranici:

U ovom se prozoru dodjeljuju i dozvole osobama za rad ili pregled podataka o predmetu u modulu Nastavnički portal.

Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima otvara se odabirom opcije Dozvole djelatniku nad predmetima u izborniku Nastavni plan modula Studiji i studenti.

Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima (Slika 1) podijeljen je na dva okvira. U gornjem okviru prozora navodi se o kojem se visokom učilištu i o kojem djelatniku radi, kome se želi dodati dozvola za pregled ili izmjenu podataka o nekom predmetu.


Slika 1. Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima


U donjem dijelu prozora navodi se nad kojim sve predmetima djelatnik ima dozvolu.

Postoje dvije vrste dozvola:

  • dozvola za pregled podataka (dozvola za izmjenu je postavljena na Ne)
  • dozvola za pregled i izmjenu podataka (dozvola za izmjenu je postavljena na Da)


Evidencija dozvole djelatniku nad predmetima


Dozvola nad predmetom se evidentira pokretanjem akcije unos nakon pozicioniranja u gornji dio prozora.

Visoko učilište je automatski ponuđeno, jedino treba upisati oznaku osobe (Slika 2). Oznaku osobe može se i odabrati iz Liste osoba, koju možemo pozvati pomoću Pomoćnih tablica ili pritiskom desne tipke miša nad poljem Oznaka osobe.


Slika 2. Unos dozvole za djelatnika


Nakon potvrde akcije unosa, sustav započinje izmjenu u donjem dijelu prozora.

Ukoliko su djelatniku, navedenom u gornjem dijelu prozora, već evidentirane dozvole nad nekim predmetima, one će se prikazati.U donjem dijelu prozora potrebno je evidentirati šifru predmeta. Taj podatak se može upisati, a moguće je i pozvati Listu predmeta, na isti način kao i Listu osoba u gornjem dijelu prozora, te taj podatak prenijeti iz liste.

Lista predmeta prikazana je na Slici 3.


Slika 3. Lista - predmetSvim djelatnicima unosom novog retka se dozvola za izmjenu postavlja automatski na vrijednost "Da". Ukoliko se ne želi da inicijalna vrijednost bude da potrebno je iz Alata s lijeve strane prozora maknuti kvačicu pored izbornika Pretpostavljena vrijednost atributa "Dozvola za izmjenu" je "Da".Nakon što je podatak Šifra predmeta unesen, još se mora odabrati je li dozvola koja se daje djelatniku samo za pregled ili i za izmjenu podataka.Na kraju unosa dozvole, nakon potvrde akcije, u donjem lijevom kutu prozora bit će ispisana poruka Zapis je upisan u tablicu (Slika 4).


Slika 4. Unesena dozvola za predmet Počela ekonomije


Popis djelatnika s dozvolama za predmet


Sve dozvole koje su dane djelatnicima mogu se ispisati na izvještaju. Izvještaj se generira pokretanjem opcije Ispiši dozvole (Slika 5).


Slika 5. Pokretanje opcije Ispiši dozvole


Primjer jednog takvog izvještaja prikazuje Slika 6.


Slika 6. Pregled sadržaja izvještaja prije ispisa


Tko evidentira podatke o dozvolama djelatnicima za predmet?
Dozvolu za evidenciju ovih podataka ima koordinator visokog učilišta i sve osobe kojima je odlukom o imenovanju djelatnika na projektu ISVU dodijeljeno ovlaštenje za rad s dozvolama za korisnike.  Odluka o imenovanju djelatnika na projektu ISVU se može pronaći na web adresi http://www.isvu.hr.

  • No labels