U izborniku Predmet nalazi se šest opcija:

  • Tjedni plan nastave - kojom nastavnik može definirati tjedni plan nastave za određeni predmet
  • Predmet u akademskoj godini - kojom nastavnik može evidentirati opis predmeta i literaturu
  • Preduvjeti - koja služi za pregled preduvjeta za predmete nad kojima nastavnik ima dozvolu pregleda podataka
  • Popis studenata - kojom nastavnik može dobiti i evidentirati popis studenata po vrsti nastave za određeni predmet u određenoj akademskoj godini
  • Trenutno stanje na predmetu - kojom nastavnik može dobiti popis studenata s određenim statusom predmeta (npr. obavljen predmet...)
  • Održavanje nastave - kojom nastavnik može evidentirati podatke o održanoj nastavi i prisutnosti studenata na nastavi

U svim izbornicima moguće je, odabirom opcije Info  vidjeti dodatne informacije o predmetu.

Slika 1. Dodatne informacije o predmetu

  • No labels