Pod opcijom Trenutno stanje na predmetu prikazuje se status studenata na predmetu bez obzira na akademsku godinu, uzimajući u obzir samo zadnji status upisa predmeta studenata (npr. obavljen (položen) ili odslušan predmet).

Mogući statusi za predmet su navedeni u sljedećoj tablici:


 • 0 preliminarni upis
 • 1 upisana komponenta
 • 2 odslušana komponenta
 • 3 odslušan predmet
 • 4 priznat ispit iz predmeta
 • 5 obavljen (položen)
 • 6 ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom
 • 7 ponovo upisati komponentu - neispunjenje nastavnih obveza
 • 8 ima nasljednika - nakon pada pred povjerenstvom
 • 9 ima nasljednika - nakon neobavljanja nastavnih obveza
 • 10 ima nasljednika - ponovo upisan na studentov zahtjev
 • 11 nepoznat rezultat ispita pred povjerenstvom
 • 12 pad pred povjerenstvom - ispis sa studija
 • 14 ima nasljednika - zbog nepolaganja ispita

Od svih statusa koji su mogući za predmet, bit će prikazani samo oni statusi uz koje postoje zapisi sa studentima koji su predmet odslušali, položili itd.

Slika 1. Trenutno stanje na predmetuPredmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

Za pregled stanja na određenom predmetu omogućeno je po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente te odabrati opciju Dohvati. Time će se prikazati popis statusa za koje postoji barem jedan student.


Slika 2. Podaci o studentu na predmetu


Za svaki prikazan status, koristeći opciju Dohvati, moguće je dohvatiti studente s tim statusom predmeta - dohvaćaju se oni studenti koji po zadnjem upisnom listu imaju taj predmet u odabranom statusu te imaju upisni list u trenutnu akademsku godinu i nemaju evidentiran ispis s visokog učilišta.

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .

 • No labels