Prozor Popis studenata služi za pregled i izmjenu grupa studenata za svaku vrstu nastave određenog predmeta. Za svaki od predmeta potrebno je navesti vrste nastave, izvedbu i komponentu predmeta. Nakon raspoređivanja studenata po grupama koje se vrši kroz modul Studiji i studenti, u ovom prozoru omogućen je pregled i izmjena grupa studenata za svaku vrstu nastave.

Za odabir određene grupe studenata, potrebno je postaviti uvjete dohvata:

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao
 • semestar u kojem se predmet predavao
 • izvedba
 • komponenta
 • način upisa godine
 • vrste nastave
 • po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente. U slučaju da nije odabrana niti jedna vrsta nastave, ne može se kliknuti na opciju Moji Studenti.


Slika 1. Popis studenata - Odabir predmeta za pregled studenata


Predmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

Pregled popisa studentata po grupama

Nakon odabira predmeta i opcije Dohvati, opcija Status studenta automatski je postavljena na vrijednost Svi koja označava da nema filtriranja, tj. prikazuju se svi statusi studenata. Nakon toga je omogućeno filtriranje podataka po ovim statusima:

 • svi (prikaz svih bez obzira na status)
 • aktivni
 • neaktivni.

Također je moguće filtriranje po grupama za vrstu nastave ako je prethodno bila odabrana vrsta nastave.Slika 2. Popis studenata

Podaci u stupcu Status upisa odnose se na status upisa studenta na studiju na visokom učilištu. Mogući statusi su:

 • upisan u tekuću ak. god.
 • upisan u sljedeću ak. god.
 • studij u prekidu
 • nije upisan u tekuću/sljedeću ak. god.
 • nije upisan u tekuću/sljedeću ak. god., upisi u tijeku
 • ispisan - završio studij
 • ispisan - nije završio studij


Kod studenata kojima je evidentiran podatak o e-mail adresi na visokom učilištu, bit će prikazana ikona-kovertica, te im se može poslati mail. Isti će podatak biti vidljiv i u Excelu i PDF-u.


 Dolazna mobilnost će imati vrijednost DA ako student u semestru u kojem je upisao predmet ima evidentiran dolazni boravak (izvan matičnog visokog učilišta) na visokom učilištu na kojem je upisao predmet. 


Podaci u stupcu Status predmeta odnose se na status upisanog predmeta za studenata na studiju na visokom učilištu. Mogući statusi su:

 • preliminarni upis
 • upisana komponenta
 • odslušana komponenta
 • odslušan predmet
 • priznat ispit iz predmeta
 • obavljen (položen)
 • ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom
 • ponovo upisati komponentu - neispunjenje nastavnih obveza
 • ima nasljednika - nakon pada pred povjerenstvom
 • ima nasljednika - nakon neobavljanja nastavnih obveza
 • ima nasljednika - ponovo upisan na studentov zahtjev
 • nepoznat rezultat ispita pred povjerenstvom
 • pad pred povjerenstvom - ispis sa studija
 • ima nasljednika - zbog nepolaganja ispita
 • Studenti u jednom od prva dva statusa u listi se smatraju aktivnima, ostali se smatraju neaktivnima.

Pritiskom na opcije za export podataka moguće je podatke spremiti u Excel | PDF .


Uređivanje nastavne grupe 

Uređivanje grupe je moguće samo ako je prethodno bila odabrana vrsta nastave.

Nakon odabira predmeta i opcije Uredi grupu moguće je svakom pojedinačnom studentu dodijeliti grupu ili izmijeniti grupu. 

Uređivanje nastavne grupeSlika 3. Uređivanje nastavne grupe

 U padajućem izborniku ponuđena grupa će biti prikazana debljim slovima ako je prijavljeni nastavnik pridružen kao izvođač nastave toj grupi.

Nakon odabira odgovarajuće grupe potrebno je klikom na gumb Spremi spremiti grupu. • No labels