Nastavnik može obaviti unos ili dohvat evidentirane održane nastave.

Slika 1. Održavanje nastave

Na ovoj stranici nalazi se:
Predmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

Informacije o predmetu

Klikom na info gumb prikazuju se dodatne informacije o predmetu:

  • ECTS bodovi
  • Opterećenje
  • Trajanje
  • Informacija ulazi li u prosjek i polaže li se
  • Poveznica

Slika 2. Pokretanje prozora informacije o predmetuSlika 3. Informacije o predmetu
Evidencija održane nastave


Za evidenciju održavanja nastave treba odabrati akademsku godinu, semestar, izvedbu, komponentu i vrstu nastave te pokrenuti gumb Unos.

Za evidenciju održane nastave nužno je da je nastavnik izvođač za tu vrstu nastave, izvedbu, komponentu, semestar i akademsku godinu. Ako nastavnik nije izvođač nastave, prikazat će se poruka kao na slici:

Slika 4. Obavijest


Prisustvo na nastavi se može evidentirati samo za studente kojima predmet nije u statusu 5 - obavljen (položen).


Izgled ekrana za evidenciju održane nastave:


Slika 5. Unos održane nastave


Vrsta nastave - vrsta nastave za koju se evidentira unos

Orig./ Repet. nastava - unos podatka je li originalna ili repetitivna nastava

e-Nastava - odnosi li se nastava na e-Nastavu

Kategorija nastave - može biti redovita, izvanredna, dopunska...

Vrijeme početka - vrijeme početka održane nastave

Trajanje (školskih sati) - moguće je evidentirati po koracima od 0,10

Dvorana - dvorana u kojoj se nastava održava (moguće je evidentirati ili Dvoranu ili Opis mjesta)

Opis mjesta - ako se ne koristi dvorana moguće je evidentirati opis mjesta

Grupa - grupa za nastavu

Izvođač/održano sati - izvođač i koliko je sati održano

Ishodi učenja - moguće je evidentirati i ishode učenja

Predmeti za koje je održana nastava (Izvedba, Komponenta, Semestar) - moguće je evidentirati dodatne predmete uz navedeni termin održavanja nastave za predmet. Sivi i onemogućeni predmeti u listi su predmeti za koje nastavnik nema evidentiranu dozvolu za rad.


Informacija o ponuđenim dodatnim predmetima

Ponuđeni su predmeti na kojima je nastavnik izvođač.

U iznimnim slučajevima prikazuje se evidentirani predmet na kojima nastavnik nije izvođač niti ima dozvolu, ali je evidentiran za održanu nastavu (u aplikaciji Studiji i studenti) i može se pojaviti u listi.
Takav predmet nastavnik može obrisati za održanu nastavu, ali mu se više neće ponuditi prilikom sljedeće izmjene održane nastave.Napomena - moguće je evidentirati neki dodati tekst koje se tiče održane nastave u tom terminu

Ako je odabrana grupa studenti koji pripadaju odabranoj grupi ispisat će se na vrhu popisa, sortirane abecednim redom.

Moguće je evidentirati nastavu koja se izvodi u jednom terminu za dva ili više predmeta. Ako se želi tako napraviti potrebno je napraviti sljedeće:

  • unijeti podatke za prvi predmet, odnosno selektirati sve predmete koji su vezani uz nastavu → opcija Predmeti za koje je održana nastava (Izvedba, Komponenta, Semestar) gdje postoji mogućnost evidentiranja dodatnih predmeta
  • vratiti se na popis predmeta te odabrati akciju Dohvat na drugom predmetu kojeg se nastava tiče, te selektirati studente s tog predmeta.Dohvat održane nastave


Za dohvat održane nastave potrebno je pokrenuti gumb Dohvat. Može se odabrati akademska godina za dodatno filtriranje rezultata.


Slika 6. Dohvat održane nastave

U gornjem lijevom okviru prikazani uvjeti dohvata (predmet i akademska godina). U desnom gornjem okviru se nalazi opcija za ispis prisutnosti studenata na nastavi (PDF, slika 20) za odabranu akademsku godinu i vrstu nastave.

Na ekranu je vidljiv i popis evidentirane održane nastave te opcije za pregled (Pregled), brisanje (Brisanje) i izmjenu održane nastave (Izmjena). Opcija za pregled se nudi kada je održana nastava zaključana.

Izmjena i brisanje održane nastave


Za brisanje održane nastave potrebno je odabrati gumb Brisanje. Nakon odabira željenog zapisa, akciju brisanja je potrebno potvrditi:

Slika 7. Potvrda brisanja održane nastave


Brisanje evidentirane održane nastave je omogućeno ako je za održanu nastavu nastavnik jedini izvođač i ako ima dozvole za rad sa svim predmetima te održane nastave.
Izmjena i brisanje neće biti mogući, ako je održana nastava zaključana.


Slika 8. Zaključana nastava


Ako se želi izmijeniti pojedini termin održane nastave za predmet u akademskoj godini, nakon odabira opcije Izmjena otvara se novi ekran u kojem se mogu izmijeniti evidentirani podaci te je poslije potrebno spremiti izmjene. Ekran je prikazan na slici 5.


Pregled održane nastave

Evidentirane podatke o održanoj nastavi moguće je pregledati ako je održana nastava zaključana.

Slika 9. Pregled podataka o održanoj nastavi


Generiranje izvještaja o realiziranoj održanoj nastavi za nastavnika

Odabirom opcije Održana nastava u izborniku Predmet, nastavnik može pokrenuti generiranje izvještaja dva tipa izvještaja za održanu nastavu po kriteriju akademske godine i semestra.
Izvještaji koje prijavljeni nastavnik mogu se generirati u PDF formatu

Slika 10. Prikaz izvještaja koji se mogu generirati


  • No labels