Za neke predmete su definirani preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti da bi se taj predmet mogao upisati ili da bi se mogao polagati ispit iz tog predmeta.


Prozor Preduvjeti sadrži popis predmeta koji imaju preduvjete i popis preduvjeta za pojedine predmete. Omogućen je samo pregled preduvjeta koji se odnose na one predmete za koje nastavnik ima dozvolu za rad s podacima ili pregled podataka.

Preduvjeti mogu biti:

 • Preduvjeti za ovaj predmet
  • upisan je neki drugi predmet
  • odslušan je neki drugi predmet
  • položen je neki drugi predmet
 • Predmeti kojima je ovaj predmet preduvjet
  • upisan predmet
  • odslušan predmet
  • položen predmet

Preduvjeti za upis predmeta postaju aktualni kod parcijalnog upisa predmeta iz više godine studija, dok su preduvjeti za polaganje ispita iz predmeta aktualni uvijek kada student pokuša prijaviti ispit iz tog predmeta.


Slika 1. Izgled prozora preduvjeti

Predmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

 • No labels