Opcijama izbornika Završetak studija obavljaju se operacije vezane uz odabir teme i mentora za diplomski rad, diplomske rokove te parametre vezane za završetak studija na Studomatu.
Pritiskom naziva opcije, na slici izbornika Završetak studija, prikazuje se prozor s kratkim opisom te opcije.


Hodogram za završetak studija nalazi se na poveznici Završetak studija.

Kod evidencije podataka vezanih uz završetak studija, moguće je preskočiti korake vezane uz Studomat i/ili Nastavnički portal. Tada se ispunjava samo osnovni skup podataka - 
– Rokovi za završni/diplomski rad, Tema završnog/diplomskog rada, Studentov završni/diplomski zadatak, Završetak studija studenta, Dodatni podaci za Dopunsku ispravu o studiju.


Slika 1. Izbornik Završetak studijaSave

  • No labels