Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U prozoru Završetak studija studenta evidentiraju se podaci o završetku studiranja na nekom elementu strukture studija za studenta. Prozor se može otvoriti:

 • odabirom opcije Završetak studija studenta unutar izbornika Završetak studija
 • odabirom opcije Završetak studija unutar opcije Alati u prozoru Studentov završni/diplomski zadatak

Završetak studija studenta potrebno je evidentirati nakon što student izvrši sve svoje obveze na nekom studiju. Evidencija završetka studija studenta obavlja se unosom zapisa o završetku studija za studenta na željenom studiju. Evidencijom završetka studija završava studentov studij, te s navedenim datumom prestaju prava studenta proizašla temeljem studiranja na tom studiju.
Nakon evidencije podataka moguće je ispisati:

 • Dopunsku ispravu o studiju
 • Potvrdu o stečenoj stručnoj spremi (samo za predbolonjske studije)
 • Potvrdu o stečenom nazivu (stručnom ili akademskom)
 • Potvrdu o završetku razlikovnog studija
 • Tekst za diplomu (pretpregled podataka definiranih u prozoru Izgled diplome na jeziku ili Izgled diplome na jeziku za VU) - samo za predbolonjske studije
 • PDF za provjeru podataka za Dopunsku ispravu o studiju (pretpregled podataka o studentu i dodatne isprave o studiju koji se nalaze u XML dokumentu)
 • XML s podacima za Dopunske isprave o studiju (podaci pripremljeni za tisak)
 • XML s podacima za Svjedodžbe/Diplome (podaci pripremljeni za tisak)
 • XML s podacima za Svjedodžbe o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja (podaci pripremljeni za tisak)
 • PDF dokument s Dopunskim ispravama o studiju
 • PDF dokument sa Svjedodžbama/Diplomama
 • PDF dokument sa Svjedodžbama o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja
Pri korištenju zadnje 3 opcije koje se odnose na ispis PDF dokumenata, dokumenti se ne ispisuju odmah, već se bilježe zahtjevi za generiranje dokumenata, koje periodički obrađuje posebni modul, Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma (Disis).  Slika 1. Prozor Završetak studija studenta


Da bi se studentu mogao evidentirati završetak na nekom studiju, mora biti zadovoljeno mnoštvo pravila. Na primjer, evidencija završetka studija studenta neće biti dozvoljena u slučajevima:

 • student je ispisan s visokog učilišta
 • student je u prekidu u kojem miruju i prava i obveze
 • student nema upisni list u akademskoj godini u kojoj želi diplomirati
 • zadnji upis godine na studiju za studenta nije obavljen u cijelosti
 • student je upisao element strukture studija na kojem se izrađuje završni/diplomski rad, a nema evidentiranu prolaznu ocjenu iz tog rada
 • student je upisao element strukture studija na kojem je potrebno obraniti završni/diplomski rad, a nema evidentiranu prolaznu ukupnu ocjenu obrane tog rada
 • student nije sakupio dovoljan broj bodova koji su potrebni da bi mogao diplomirati na određenom elementu strukture studija
 • ukoliko se na visokom učilištu školarine vode kroz ISVU i student nije platio školarine
 • student nema pravo na potpis iz nekog predmeta
 • student ima nedovršen upis iz nekog predmeta (tj. nema upisane sve komponente predmeta)
 • student mora ponovo upisati predmet zbog pada pred povjerenstvom
 • student nema konačnu ocjenu ispita pred povjerenstvom iz nekog predmeta
 • student se mora ispisati sa studija zbog konačnog pada iz predmeta, na temelju pravila za ispit pred povjerenstvom koje vrijedi za element strukture studija
 • student nema položene sve upisane predmete, koje je trebao položiti

Razlikovni studiji - za studente razlikovnog studija nije moguće provesti završetak studija zajedno s obranom diplomskog rada nego je moguće evidentirati da je student završio razlikovni studij. Studentu se može izdati potvrda o završetku razlikovnog studija, ali s obzirom da se završetkom razlikovnog studija ne stječe stručni naziv, neće se moći izdati svjedodžba ili dopunska isprava. • No labels