Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ovo je ISVU modul koji služi za generiranje i pregledavanje dokumenata:

  • dopunskih isprava o studiju
  • svjedodžbi
  • diploma
  • svjedodžbi o završenom programu cjeloživotnog učenja

Dostupan je putem internetskih preglednika na https://www.isvu.hr/disis

 

  • No labels