Nakon evidencije podataka u prozoru Završetak studija studenta moguće je kroz opciju ALATI - DISIS ispisati:

  • PDF za provjeru podataka za Dopunsku ispravu o studiju
  • XML s podacima za Dopunske isprave o studiju
  • PDF dokument s Dopunskim ispravama o studiju
  • XML s podacima za Svjedodžbe/Diplome
  • PDF dokument sa Svjedodžbama/Diplomama
  • XML s podacima za Svjedodžbe o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja
  • PDF dokument sa Svjedožbama o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja

Slika 1. Alati - DISIS

Detaljnije o opcijama ispisa PDF dokumenata možete pročitati na stranici Upute za modul Disis iz modula Studiji i studenti.

Mogućnost ispisa pojedinog dokumenta iz ovog izbornika ovisi o razini studija prikazanog zapisa.

Ako je prikazan zapis o završetku studija neke predbolonjske razine (razine 1 - dodiplomski sveučilišni, 2 - stručni, 7 - dodiplomski stručni), moguće je ispisivati PDF za provjeru podataka za Dopunsku ispravu o studiju, XML s podacima za Dopunske isprave o studiju, XML s podacima za Svjedodžbe/Diplome i PDF dokument sa Svjedodžbama/Diplomama.

Ako je prikazan zapis o završetku studija neke bolonjske razine (3 - preddiplomski sveučilišni, 4 - diplomski sveučilišni, 5 - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, 6 - specijalistički diplomski stručni, 8 - preddiplomski stručni, 9 - kratki stručni), moguć je ispis svih dokumenata/podataka osim onih koji se odnose na obrazovne programe cjeloživotnog učenja.

Ako je prikazan zapis o završetku obrazovnog programa razine 12 - cjeloživotno učenje, moguć je ispis samo onih dokumenata/podataka koji se odnose na takve programe.

Prillikom ispisa diploma i dopunskih isprava o studiju (XML i PDF oblik), dokumenti će se ispisivati s datumom navedenim u polju Datum dokumenta (prozor Završetak studija studenta). Datum u polju Datum dokumenta moguće je naknadno izmijeniti. Također prilikom izdavanja navedenih dokumenata, moguće je u okviru za izbor postavki za izradu dokumenta, unijeti neki drugi datum u polju Datum izdavanja te će se ako je evidentiran, na dokumentu ispisati taj datum. U protivnom, ako nije naveden datum u polju Datum izdavanja, ispisat će se datum iz polja Datum dokumenta (prozor Završetak studija studenta).

PDF za provjeru podataka za Dopunsku ispravu o studiju

Za provjeru podataka koji će se ispisivati na Dopunskim ispravama o studiju može se koristiti opcija PDF za provjeru podataka za Dopunsku ispravu o studiju.


Odabirom opcije Prošireni oblik prikazuje se PDF dokument koji, osim podataka o završetku studija studenta, sadrži sve ostale podatke o Dopunskoj ispravi o studiju (to su podaci koji su opisani putem prozora Dodatni podaci o Dopunskoj ispravi o studiju). Za provjeru samo podataka o studentovom završetku studija, dovoljno je koristiti opciju Skraćeni oblik.

Ovaj izvještaj, iako po sadržaju vrlo sličan Dopunskoj ispravi o studiju, nije završni  dokument koji se izdaje studentu, već služi isključivo za kontrolu podataka koji će se koristiti za izradu Dopunske isprave o studiju. Završna (tiskana) verzija Dopunske isprave o studiju izrađuje se ili posebnim grafičkim postupkom koji nije obuhvaćen dostupnim ISVU modulima ili pomoću ISVU Generatora dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma.

XML s podacima za Dopunske isprave o studiju

Opcija XML za pripremu Dopunskih isprava o studiju se koristi za izvoz podataka u XML datoteku koja se koristi za grafičku pripremu Dopunskih isprava o studiju (eng. Diploma Supplement). Izrađuje se zasebno XML dokument s podacima za hrvatski jezik, a zasebno XML dokument s podacima za engleski jezik.

XML s podacima za Svjedodžbe/Diplome i za Svjedodžbe o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja

Opcija XML s podacima za Svjedodžbe/Diplome se koristi za izvoz podataka u XML datoteku koja se koristi za grafičku pripremu svjedodžbi/diploma (eng. Diploma). Izrađuje se zasebno XML dokument s podacima za hrvatski jezik, a zasebno XML dokument s podacima za engleski jezik.

Opcija XML s podacima za Svjedodžbe o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja se koristi za izvoz podataka u XML datoteku koja se koristi za grafičku pripremu svjedodžbi o završetku obrazovnog programa cjeloživotnog učenja. Izrađuje se zasebno XML dokument s podacima za hrvatski jezik, a zasebno XML dokument s podacima za engleski jezik.

 

Promijenjen je način zapisivanja podataka u XML i PDF dokumente odnosno način evidencije zahtjeva za izradu PDF dokumenata.  Kad se to želi obaviti za sve dohvaćene zapise: to se sad obavlja za sve dohvaćene zapise za koje se dokument može izdati. Na primjer, ako se dohvate svi zapisi sa datumom završetka studija > 01.01.2015., među zapisima se mogu pojaviti i završetci koji se odnose na studente studija (vrsta dokumenta svjedodžba ili diploma, razine studija koje nisu cjeloživotno učenje) i na polaznike obrazovnih programa cjeloživotnog učenja (vrsta dokumenta Svjedožba o završenom obrazovnom programu, razina studija cjeloživotno učenje), ali se diplome, odnosno dopunske isprave generiraju samo za one dohvaćene zapise koji se odnose na studente studija, a svjedodžbe o završenom obrazovnom programu samo za one dohvaćene zapise koji se odnose na polaznike obrazovnih programa cjeloživotnog učenja.
  • No labels