Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prozor Studentov završni/diplomski zadatak služi za evidenciju podataka o:

  • studentovom završnom/diplomskom zadatku - datumu roka, mentoru, naslovu teme,
  • obrani završnog/diplomskog zadatka,
  • evidenciji članova povjerenstva.

Student može prijaviti diplomski zadatak u studentskoj službi ako su zadovoljeni uvjeti:

  • student ima upisanu zadnju nastavnu godinu studija (obavezan uvjet)
  • student je položio sve predmete za koje ima obvezu polaganja ili ima dovoljan broj ECTS bodova ako je to definirano za studij (ovaj uvjet korisnik može zanemariti nakon obavijesti)


Ukoliko su studentu prethodno evidentirani podaci o izboru mentora/predmeta/teme, oni se preuzimaju prilikom evidencije zadatka (preuzimaju se samo potvrđeni i trenutno važeći podaci).
Za studenta koji obrani završni/diplomski rad ispisuje se Svjedodžba, i moguće mu je evidentirati završetak studija odabirom opcije Alati -- Završetak studija.  Ako završetak studija za prikazanog studenta nije evidentiran, odmah nakon pokretanja te opcije pokreće se unos podataka o završetku studija za tog studenta. Ako je završetak studija za prikazanog studenta već evidentiran, prikazane su informacije o završetku studija tog studenta. Ovom je opcijom omogućena evidencija i pregled informacija o završetku studija isključivo za studenta trenutno prikazanog u prozoru Studentov završni/diplomski rad.


Diploma se ispisuje za razine studija 1, 4, 5, 6 i 7, dok se za studiji 2, 3 i 8 ispisuje svjedodžba i dopunska isprava o studiju (podaci su evidentirani u opciji Razina studija (izbornik Nastavni program - Katalozi -opcija Razina studija).

Ispis zapisa Zapisnik, Obavijest o članovima komisije, Zapisnik o pitanjima dobiva se na način da se mišem pozicionira u okvir Obrana diplomskog, te tada sustav omogućuje ispis navadenih zapisa. Moguće je ispisati također i Potvrdu o stručnom nazivu.
Slika 1. Prozor Studentov završni/diplomski zadatak


Prozor Studentov završni/diplomski zadatak podijeljen je na 4 okvira:


  • No labels