U prozoru Razina studija navedene su sve trenutno aktivne razine studija u Republici Hrvatskoj.

Podatke u prozoru održava Centar potpore ISVU-a te ih nije moguće mijenjati. 


Slika 1. Izgled prozora Razina studija

Podaci o prozoru Razina studija

Šifra razine studija - šifra pod kojom je evidentiran studij

Vrsta studijskog programa - Vrsta studija kojoj razina pripada

Poslijediplomska razina - podatak odnosi li se razina studija na poslijediplomsku razinu

Naziv razine studija - podatak o nazivu razine studija

Vrsta studija - podatak o vrsti studija

Dugi naziv razine studija - kombinirani naziv koji uključuje naziv i vrstu studija

Završetak razine studija - Podatak završava li studij na nekoj razini diplomskim ili završnim radom.

Ispis ECTS bodova na završnim dokumentima - podatak ispisuju li ECTS bodovi na završnim dokumentima  • No labels