Prozor Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra omogućuje zaključavanje:

 • pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine (odnosno pravila za upis "parcijale") – za one studije i smjerove za koje je definiran model studiranja: Prema nastavnom programu.

 • granica bodova pri upisu semestra – za one studije i smjerove kojima je definiran model studiranja: Upis predmeta prema preduvjetima.

Zaključavanje je nužno da bi se u akademskom kalendaru mogli definirati dani u kojima studenti na Studomatu mogu:

 • obaviti upis više nastavne godine (20 – Upis u sljedeću akademsku godinu).
 • obaviti upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine (vrsta dana 22 – Upis predmeta iz više nastavne godine (za tekuću ak. god.) i vrsta dana 23 – Upis predmeta iz više nastavne godine (za sljedeću ak. god.)

 • obaviti upis predmeta za ljetni semestar (vrsta dana 28 – Upis predmeta za studije s modelom prema preduvjetima).

Prozor Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra pokreće se odabirom izbornika Nastavni program, a zatim opcije Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra koja se nalazi u podizborniku Pravila za upis godine.


Na ovoj stranici:

Kako zaključati pravila za upis predmeta iz semestra?

Na slici 1. prikazan je prozor Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra.Slika 1. Prozor Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra


U gornjem dijelu prozora omogućen je dohvat akademske godine i rednog broja semestra za koji se želi zaključati pravila za upis predmeta iz semestra.U donjem dijelu prozora prikazuju se nazivi svih studija i smjerova koji se izvode u zimskom semestru u danoj akademskoj godini, odnosno u ljetnom semestru dane akademske godine.

Pravila za upis predmeta iz semestra posebno se zaključavaju za zimski, a posebno za ljetni semestar akademske godine.

Dakle, ako se žele zaključati pravila za upis predmeta iz semestra, potrebno je:

 • Dohvatiti akademsku godinu za koju se žele zaključati pravila.
 • Odabrati semestar za koji se želi zaključati pravila.
 • Pokrenuti akciju izmjene.
 • Promijeniti vrijednost u polju Zaključan s Ne u Da.
 • Potvrditi akciju.

Preduvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla zaključati pravila za upis predmeta iz semestra:

 • Za studije s modelom studiranja Prema nastavnom programu, pravila za upis predmeta s više godine ("parcijala") evidentiraju se u prozoru Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine. Za svaki smjer u akademskoj godini i semestru za koji je navedena šifra i opis vrste pravila, potrebno je navesti barem jedno ukupno pravilo za upis "parcijale". Ukoliko je za neki smjer navedena šifra i opis vrste pravila, a nije navedeno niti jedno ukupno pravilo, prilikom zaključavanja pravila za upis predmeta iz semestra, javit će se poruka: Za svaki smjer s pravilom upisa predmeta pri ponavljanju godine mora postojati bar jedno pravilo prijenosa. 
 • Za studije s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima potrebno je evidentirati granice bodova pri upisu semestra. Da bi se mogla zaključati pravila za upis predmeta iz semestra, potrebno je u danoj akademskoj godini za sve semestre i smjerove evidentirati minimalan i maksimalan broj ECTS bodova koje student mora upisati. Granice bodova za semestar evidentiraju se u prozoru Granice bodova pri upisu semestra. Ukoliko za neki smjer nisu navedene granice bodova pri upisu semestra, prilikom zaključavanja pravila za upis predmeta iz semestra, javit će se poruka:


Pravila se mogu otključati i ako postoji već upisani studenti. Pravila može otključati koordinator za ISVU na VU. Time će se omogućiti upisi na Studomatu po izmijenjenim pravilima


Otključavanje pravila za upis predmeta iz semestra


Otključavanje pravila za upis predmeta iz semestra radi se na sljedeći način:

 • Dohvati se željena akademska godina i odabere odgovarajući semestar,
 • pokrene se izmjena  i
 • postavi se vrijednost Zaključan na Ne, te se
 • izmjena potvrdi. • No labels