Prozor Granice bodova pri upisu semestra omogućuje definiranje broja ECTS bodova koje studenti moraju upisati u pojedinom semestru. Uvjeti se definiraju za sve studije i smjerove na visokom učilištu u danoj akademskoj godini i semestru.
Granice bodova pri upisu semestra moguće je evidentirati samo za one studije kojima je model studiranja: Upis predmeta prema preduvjetima.

Model studiranja definira se u prozoru Elementi strukture studija.

Prozor Granice bodova pri upisu semestra, prikazan na slici 1, pokreće se odabirom izbornika Nastavni program, a zatim odabirom opcije Granice bodova pri upisu semestra u podizborniku Pravila za upis godineSlika 1. Prozor Granice bodova pri upisu semestra 

Na ovoj stranici:


Podaci u prozoru Granice bodova

Prozor Granice bodova pri upisu semestra podijeljen je na dva okvira:

  • U gornjem okviru prikazani su podaci o visokom učilištu, akademskoj godini i semestru za koji se želi evidentirati granice bodova. Također se prikazuje podatak jesu li pravila za upis predmeta iz semestra zaključana.

U gornjem okviru omogućena je samo akcija dohvata. Nakon što je za pojedini studij definiran model studiranja: Upis predmeta prema preduvjetima, te definiran nastavni program (prozor Predmeti u semestru za element strukture studija) bit će omogućeno dohvatiti podatke u ovom prozoru.

  • U donjem okviru prikazani su podaci o opisanim studijima i smjerovima za koje je potrebno definirati minimalan, odnosno, maksimalan broj ECTS bodova koje student mora upisati u pojedinom semestru.

Za unos minimalnog i maksimalnog broja ECTS bodova potrebno je označiti donji okvir i pokrenuti akciju izmjene, te upisati minimalni, odnosno maksimalni broj ECTS bodova.


Podaci se evidentiraju za sve semestre svih studija i smjerova koji se izvode u danoj akademskoj godini za koje je definiran model studiranja:Upis predmeta prema preduvjetima.

Zaključavanje Granica bodova pri upisu semestra

Nakon što se definiraju granice bodova pri upisu semestra, potrebno ih je zaključati, kako bi studenti mogli upisivati godinu putem Studomata.

Granice bodova pri upisu semestra se zaključavaju u prozoru Zaključavanje pravila za upis predmeta iz semestra.

  • No labels