Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U prozoru Izvještaj o broju studenata se nalaze podaci koji su grupirani po akademskoj godini i studijima koji se unutar te godine izvode, a mogu se koristiti za popunjavanje podataka u aplikaciji Broj Studenata.

Svaki redak u prva tri od donjih okvira (Upisani studenti, Moguće manjine, Strani studenti) sadrži podatke koji se odnose na pojedini studij i nastavnu godinu. Ove je podatke moguće koristiti za ispunjavanje prikaza vezanih za upisane studente u aplikaciji Broj Studenata.

Svaki redak u četvrtom okviru u donjem dijelu prozora (Diplomirani studenti) sadrži podatke koji se odnose na pojedini studij. Ove je podatke moguće koristiti za ispunjavanje prikaza vezanih za diplomirane studente u aplikaciji Broj Studenata.

Rad s prozorom

U gornjem okviru je potrebno dohvatiti akademsku godinu za koje se želi dobiti podatke, te se na potvrdu dohvata izračunavaju svi sumarni podaci, što za pojedina učilišta može trajati neko kraće vrijeme. U donjim okvirima se prikazuju sumarni podaci.


Slika 1. Prozor Izvještaj o broju studenata

Podaci u okviru Upisani studenti

U okviru Upisani studenti nalaze se sljedeći osnovni podaci:

 • Šifra studija, naziv studija – šifra i naziv studija iz ISVU na kojeg se odnose ostali podaci u retku
 • Šifra iz Upisnika – šifra studija iz Upisnika studijskih programa na kojeg se odnose ostali podaci u retku
 • Izvedba – je li ovaj studij u ISVU redoviti ili izvanredni
 • Nastavna godina – nastavna godina na koju se odnose ostali podaci u retku

Svi ostali podaci odnose se na prikazanu akademsku godinu, te studij (uključujući sve podređene smjerove i druge elemente strukture studija) i nastavnu godinu s početka retka:

 • Studenti ukupno – ukupan broj upisanih studenata
 • Studentice – broj upisanih studentica
 • Sudjeluju u plaćanju – broj upisanih studenata koji na upisnom listu imaju temelj financiranja takav da implicira sudjelovanje studenta u plaćanju studija (uključuje šifre temelja financiranja 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12)
 • Upisali mirovanje – broj studenata koji uz upisni list imaju evidentiran i prekid.
  OPREZ! Ovaj podatak treba uzeti sa znatnom rezervom, jer nije nužno evidentirati upisni list ako je student u mirovanju cijele godine, te je i savjet Centra potpore ISVU da se to niti ne radi, radi točnije evidencije za programske ugovore.
 • Na razmjeni – broj evidentiranih odlaznih studenata u boravku studenta izvan matične ustanove koji imaju adekvatan upisni list
 • Ponavljači – broj studenata s upisnim listom na kojemu je indikator upisa 2 ili 3
 • Pos. status: ukupno – broj studenata s upisnim listom na kojem je evidentirano da se koristi poseban status, a poseban status vrijedi od početka akademske godine ili ranije
 • Pos. status: invaliditet 60% ili više – broj studenata s upisnim listom na kojem je evidentirano da se koristi poseban status 8, a poseban status vrijedi od početka akademske godine ili ranije
 • Pos. status: djeca poginulih branitelja – broj studenata s upisnim listom na kojem je evidentirano da se koristi poseban status 11 ili 13, a poseban status vrijedi od početka akademske godine ili ranije
 • Pos. status: hrvatski branitelji – broj studenata s upisnim listom na kojem je evidentirano da se koristi poseban status 7, a poseban status vrijedi od početka akademske godine ili ranije
 • Pos. status: HRVI – broj studenata s upisnim listom na kojem je evidentirano da se koristi poseban status 2, a poseban status vrijedi od početka akademske godine ili ranije
 • Stranaca ukupno – broj upisanih studenata koji nisu državljani RH, nisu studenti na razmjeni, promatrano na dan početka akademske godine
 • Stranaca iz EU – broj upisanih studenata koji nisu državljani RH, ali jesu državljani neke od država iz EU i nisu studenti na razmjeni, promatrano na dan početka akademske godine

Podaci u okviru Moguće manjine

U ovom okviru su, prema prikazanoj akademskoj godini (u gornjem okviru), studiju (za koji su prikazani podaci šifra i naziv iz ISVU, način izvedbe te šifra iz Upisnika studijskih programa, prozor Element strukture studija) i nastavnoj godini na tom studiju, navedeni sumarni podaci o studentima koji jesu državljani RH (na dan početka akademske godine), ali im nacionalnost nije hrvatska (šifra narodnosti 1, u prozoru Matični podaci studenta), te predstavljaju moguće pripadnike manjina.

Za svaku nacionalnost je naveden broj studenata te nacionalnosti.

Podaci u okviru Strani studenti

U ovom okviru su, prema prikazanoj akademskoj godini (u gornjem okviru), studiju (za koji su prikazani podaci šifra i naziv iz ISVU, način izvedbe te šifra iz Upisnika studijskih programa) i nastavnoj godini na tom studiju, navedeni sumarni podaci o studentima koji nisu državljani RH na dan početka akademske godine.

Za svako državljanstvo su prikazani podaci je li država članica EU, te broj studenata iz te države.

Podaci u okviru Diplomirani studenti

U ovom okviru su, prema prikazanoj akademskoj godini (u gornjem okviru) i studiju (za koji su prikazani podaci šifra i naziv iz ISVU, način izvedbe te šifra iz Upisnika studijskih programa), prikazani sumarni podaci o studentima za koje je evidentiran završetak studija (prozor Završetak studija studenta, gornji i donji okvir) unutar te akademske godine.

 • Za svaki studij, u ovom okviru su prikazani i sljedeći podaci:
 • Diplomirani ukupno – broj studenata sa završetkom studija u akademskoj godini
 • Vrijeme studiranja do 100% - broj studenata sa završetkom studija u trajanju unutar 100% vremena trajanja studija
 • Vrijeme studiranja od 100% do 150% - broj studenata sa završetkom studija u trajanju između 100% i 150% vremena trajanja studija
 • Vrijeme studiranja od 150% do 200% - broj studenata sa završetkom studija u trajanju između 150% i 200% vremena trajanja studija
 • Vrijeme studiranja preko 200% - broj studenata sa završetkom studija u trajanju preko 200% vremena trajanja studija
 • Studentice – broj studentica sa završetkom studija
 • Strani državljani – broj studenata sa završetkom studija koji nisu hrvatskog državljanstva na dan početka akademske godine
   


 • No labels