Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
Microsoft Powerpoint Presentation KO-dabar-tehnoloski-razvoj-20230524.PPTX 5.08 MB Draženko Celjak Jun 02, 2023 09:19 Jun 02, 2023 09:19
 • No labels
Page: 2023-05-24 Sastanak Koordinacijskog odbora Dabra
GIF File legenda.gif 3.32 MB Kristina Posavec May 03, 2023 12:43 May 03, 2023 12:43
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File ploca.gif 16.82 MB Kristina Posavec May 03, 2023 12:24 May 03, 2023 12:24
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File nadzorna_ploca.gif 32.87 MB Kristina Posavec May 03, 2023 12:20 May 03, 2023 12:20
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File brisanje.gif 6.62 MB Kristina Posavec Apr 27, 2023 16:31 Apr 27, 2023 16:31
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File preuzimanje.gif 9.90 MB Kristina Posavec Apr 27, 2023 15:30 Apr 27, 2023 15:30
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File izracun.gif 10.28 MB Kristina Posavec Apr 27, 2023 15:02 Apr 27, 2023 15:02
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File grafikoni.gif 8.62 MB Kristina Posavec Apr 27, 2023 13:09 Apr 27, 2023 13:09
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File sortiranje.gif 3.60 MB Kristina Posavec Apr 27, 2023 13:07 Apr 27, 2023 13:07
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File poništi izvjestaj.gif 7.43 MB Kristina Posavec Apr 26, 2023 15:21 Apr 26, 2023 15:21
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File parametri.gif 7.55 MB Kristina Posavec Apr 26, 2023 15:12 Apr 26, 2023 15:12
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
PNG File upozorenje.png 278 kB Kristina Posavec Apr 26, 2023 14:31 Apr 26, 2023 14:31
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
PNG File izvještaj2.png 336 kB Kristina Posavec Apr 26, 2023 12:59 Apr 26, 2023 12:59
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
PNG File dabar-isvu1.png 348 kB Kristina Posavec Apr 26, 2023 10:36 Apr 26, 2023 10:36
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File pretraživanje.gif 17.16 MB Kristina Posavec Apr 25, 2023 15:52 Apr 25, 2023 15:52
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File Pretrazivanje.gif 7.12 MB Kristina Posavec Apr 25, 2023 15:48 Apr 25, 2023 15:48
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
GIF File sucelje.gif 47.61 MB Kristina Posavec Apr 25, 2023 15:25 Apr 25, 2023 15:25
 • No labels
Page: Upute za korištenje Izvještajnog sustava Dabra
PNG File Slika7.png 394 kB Kristina Posavec Apr 04, 2023 11:29 Apr 04, 2023 11:29
 • No labels
Page: Pohrana Plana upravljanja istraživačkim podacima
PNG File Slika6.png 158 kB Kristina Posavec Apr 04, 2023 11:29 Apr 04, 2023 11:29
 • No labels
Page: Pohrana Plana upravljanja istraživačkim podacima
PNG File Slika5.png 281 kB Kristina Posavec Apr 04, 2023 11:28 Apr 04, 2023 11:28
 • No labels
Page: Pohrana Plana upravljanja istraživačkim podacima
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. Next