Create meeting note

Incomplete tasks from meetings

Task report

Looking good, no incomplete tasks.

All meeting notes

TitleCreatorModified
2022-07-12 Sastanak Radne skupine za korisničke funkcionalnostiKristina PosavecSep 26, 2022
2022-06-30 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraLjiljana Jertec MusapAug 29, 2022
2022-06-02 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakJun 03, 2022
2022-05-16 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakJun 03, 2022
2017-09-26 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2018-11-29 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2018-09-05 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2018-03-26 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2018-01-24 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2019-09-13 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2019-05-17 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2019-01-22 Sastanak Radne skupine za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatoreLjiljana Jertec MusapMar 09, 2022
2019-01-22 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2021-02-09 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2021-01-13 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2020-11-09 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2020-10-07 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2020-09-09 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2020-04-29 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022
2020-01-24 Sastanak Koordinacijskog odbora DabraDraženko CeljakMar 09, 2022

  • No labels