Datum i vrijeme: 15.02.2024. u 13:00

Mjesto: online

Prisutni:

  • Draženko Celjak, Srce
  • Karolina Holub, NSK
  • Bojan Macan, IRB
  • Iva Zlodi Meliščak, FFZG
  • Lea Škorić, MEF

Dnevni red

  1. Prvi objekt koji će se implementirati u novom Dabru
  2. Unos PDF datoteke
  3. Nastavak razvoja
  4. Razno

Bilješka

1. Prvi objekt koji će se implementirati u novom Dabru

S obzirom da još nije usvojena nova specifikacija objekta Rad u časopisu, zaključeno je da će kod razvoja novog Dabra tim Srca prvo započeti s implementacijom objekta Završni rad.

Iz aktualnih metapodatkovnih opisa završnih radova i disertacija isključit će se  unos akademskog stupnja i zvanja kod mentora i članova povjerenstva.

Također, zaključeno je da se ukida UDK broj iz metapodatkovnog opisa disertacija.

Karolina Holub će do kraja veljače provesti raspravu Radne skupine za ocjenske radove o tome postoje li potreba za dodatnom optimizacijom metapodatkovnih opisa.

2. Unos PDF datoteke

Raspravljeno je trebali unos PDF datoteke pomaknuti na početak unosa objekta kako bi se u budućnosti eventualno omogućila ekstrakcija dijela metapoadataka iz sadržaja PDF-a. Zaključeno je da to nije potrebno i PDF datoteka će se unositi nakon unosa metapodataka kao i do sada. Takav zaključak donesen je jer se očekuje da će proces unosa metapodataka prvenstveno biti odrađen u CroRIS-u te da će repozitoriji preuzeti metapodatke iz CroRIS-a i korisnik će trebati unijeti samo datoteku i definirati prava pristupa.

3. Dorade specifikacija za objekt Rad u časopisu

Do kraja veljače Bojan Macan će Radnoj skupini za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore dostaviti prijedlog promjena metapodatkovnog opisa za objekt Rad u časopisu i očekuje se da će konačna verzija nastati u ožujku.

Svi su suglasni da je potrebno pojednostaviti unos autora pa će na sljedećem sastanku Marko Cundeković iz Srca prezentirati prijedlog novog načina unosa autora. Unos autora bi se trebao ujednačiti u CroRIS-u i Dabru.

4. Razno

Zaključeno je kako će se u novom Dabru implementirati nova funkcionalnost izrade kopije zapisa iz istog ili drugog repozitorija.

Kad korisnik s ulogom djelatnik unosi objekte obrazovni sadržaji, skup podataka i ostale vrste dokumenata ne bi trebalo podrazumijevati da se radi o samoarhiviranju odnosno automatski popuniti podatak o autoru i onemogućavati promjenu tih podataka. Kod samoarhiviranja potrebno je omogućiti da djelatnik može unijeti druge autore.

Raspravljeno je i zaključeno kako je potrebno uskladiti/mapirati kontrolirane rječnike te sve izmjene primijeniti na postojećim zapisima na Dabru. Svi su suglasni je da povezivanje starog Dabra i CroRIS-a potrebno odraditi čim prije.