Kako samoarhivirati Plan upravljanja istraživačkim podacima u institucijski repozitorij?

Plan upravljanja istraživačkim podacima pohranjuje se u institucijski repozitorij vaše znanstvene organizacije.

Preporuka za naziv Plana upravljanja istraživačkim podacima je oblik: Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta [akronim ili naziv projekta].

Popis repozitorija svih ustanova možete pronaći na mrežnim stranicama Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija. U slučaju da vaša ustanova nema otvoren institucijski repozitorij, trebate se obratiti upravi, knjižnici ili uredu za znanost unutar svoje ustanove.

Na početnoj stranici institucijskog repozitorija prijavite se u repozitorij svojim AAI@EduHR korisničkim podacima odabirom gumba Prijava.

Slika 1 Prijava u institucijski repozitorij


Odaberite gumb Pohranjivanje te iz izbornika stavku Plan upravljanja istraživačkim podacima.


Slika 2 Izbornik Pohranjivanje


NAPOMENA: Ako nakon prijave u institucijski repozitorij nemate mogućnost odabira stavke Plan upravljanja istraživačkim podacima morate se javiti uredniku repozitorija kako bi vam omogućio samoarhiviranje PUP-a ili ga pohranio u repozitorij. Kontak urednika repozitorija nalazi se u izborniku na vrhu mrežne stranice repozitorija pod nazivom Kontak


Otvara se forma za unos metapodataka i informacija o Planu upravljanja istraživačkim podacima. Sva polja koja uz sebe imaju crvenu zvjezdicu (*) obavezna su polja za unos podataka. Unos se sastoji od četiri koraka, metapodaci, povezivanje, datoteka i pregled.

Slika 3 Koraci za pohranu Plana upravljanja istraživačkih podataka


Na prvom koraku Metapodaci obavezno se unosi naslov i jezik naslova PUP-a te opis i ključne riječi PUP-a. U izborniku Vrsta dokumenta potrebno je odabrati Plan upravljanja istraživačkim podacima. Nadalje, unesite imena autora PUP-a te odaberite datum nastajanja, dovoljno je odabrati godinu kada je PUP nastao.

Kao autora PUP-a možete navesti voditelja projekta, člana ili članove projektnog tima koji su izradili PUP te sudjeluju u provedbi projekta. Autor ne može biti osoba koja nije uključena u projekt.

Kada ste unijeli sve potrebne informacije odaberite gumb Sljedeće na dnu stranice.

Na drugom koraku Povezivanje potrebno je odabrati znanstveno područje i polje dok je grana opcionalna. Ako nije označena ustanova istraživača tada ju je potrebno kod polja Autorova ustanova pronaći i odabrati.

Kod kategorije Projekt potrebno je unijeti sve podatke o projektu na koji se PUP odnosi. U prvom okviru gdje stoji tekst Upišite minimalno 4 znaka kako biste dobili listu projekata možete unijeti naziv projekta te ukoliko je u bazi prikazat će se u padajućem izborniku iz kojeg ćete ga odabrati (projekti se preuzimaju iz baze podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH - POIROT koja je postala dio Informacijskog sustava znanosti RH - CroRIS te se unos novih podataka o projektima i uređivanje postojećih vrši se na CroRIS platformi). Nakon toga će se automatski popuniti sva ostala polja vezana uz projekt. 

Druga mogućnost je ručni unos gdje je potrebno ručno unijeti sve informacije o projektu. 

Slika 4 Unos informacija o projektu


Na sljedeći korak prelazi se odabirom gumba Sljedeće na dnu stranice.

Na trećem koraku Datoteka potrebno je pohraniti PUP u repozitorij. Odaberite gumb Choose File te učitajte PUP u repozitorij. Kada se datoteka prenijela obavezno odaberite gumb Pohrani. Ispod gumba Pohrani navedeni su svi dozvoljeni formati datoteka za pohranu.

Slika 5 Unos datoteke, prava pristupa, uvjeta korištenja, vrste sadržaja i verzije


Odaberite vrstu pristupa te uvjete korištenja. Preporuka je da se PUP objavljuje u otvorenom pristupu. U polju Uvjeti korištenja preporučuje se odabir otvorene CC0 Creative Commons licencije jer se time omogućuje drugima da koriste i prenamjenjuju dobre elemente vašeg PUP-a u kombinaciji s drugima pod istom licencijom, slobodno i bez prepreka odnosno bez potrebe da se citira i navodi svaki pojedinačni izvor.

Kod polja Vrsta sadržaja iz padajućeg izbornika odaberite Tekst.

Polje Verzija dokumenta odnosni se na unos verzije PUP-a te se preporuča unos u obliku glavna_verzija.podverzija npr. "1.4". Nova glavna verzija PUP-a unosi se kao novi PUP kako bi se dobio novi trajni identifikator te se s prethodnom verzijom povezuje pomoću atributa IsVersionOf ili IsNewVersionOf. Promjene podverzije unose se na način da se na postojećem PUP-u ažurira metapodatak Verzija i datoteka PUP-a. Preporuka je da se nove verzije jednog PUP-a unose kao dodatne datoteke uz već postojeći zapis.

Obavezno je odabrati jezik sadržaja datoteke te o kojoj verziji PUP-a je riječ. Ostala polja, kontakt, javna napomena i napomena administratoru nisu obavezna polja te ih niste primorani popuniti.

Na sljedeći korak prelazi se odabirom gumba Sljedeće.

Na posljednjem koraku Pregled možete pregledati i provjeriti podatke koje ste unijeli u repozitorij. Ako ste zadovoljni s unosom, odaberite gumb Spremi čime ćete pohraniti sve što ste napravili ili odaberite Spremi i pošalji na objavu čime šaljete PUP uredniku repozitorija koji će ga po primitku objaviti u institucijskom repozitoriju.  

Time je pohrana PUP-a u institucijski repozitorij završena.

Slika 6 Završni pregled unosa PUP-a


Pregled svih objekata koje ste pohranili u repozitorij možete vidjeti odabirom stavke Moji objekti iz izbornika s lijeve strane sučelja.


Slika 7 Izbornik Moji objekti