Kako samoarhivirati Plan upravljanja istraživačkim podacima u institucijski repozitorij?

Plan upravljanja istraživačkim podacima pohranjuje se u institucijski repozitorij vaše znanstvene organizacije.

Preporuka za naziv Plana upravljanja istraživačkim podacima je oblik: Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta [akronim ili naziv projekta].

Popis repozitorija svih ustanova možete pronaći na mrežnim stranicama Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija. U slučaju da vaša ustanova nema otvoren institucijski repozitorij, trebate se obratiti upravi, knjižnici ili uredu za znanost unutar svoje ustanove.

Na početnoj stranici institucijskog repozitorija prijavite se u repozitorij svojim AAI@EduHR korisničkim podacima odabirom gumba Prijava.

Slika 1 Prijava u institucijski repozitorij


Odaberite gumb Pohranjivanje te iz izbornika stavku Plan upravljanja istraživačkim podacima.


Slika 2 Izbornik Pohranjivanje


NAPOMENA: Ako nakon prijave u institucijski repozitorij nemate mogućnost odabira stavke Plan upravljanja istraživačkim podacima morate se javiti uredniku repozitorija kako bi vam omogućio samoarhiviranje PUP-a ili ga pohranio u repozitorij. Kontak urednika repozitorija nalazi se u izborniku na vrhu mrežne stranice repozitorija pod nazivom Kontakt


Otvara se forma za unos metapodataka i informacija o Planu upravljanja istraživačkim podacima. Sva polja koja uz sebe imaju crvenu zvjezdicu (*) obavezna su polja za unos podataka. Unos se sastoji od četiri koraka, metapodaci, povezivanje, datoteka i pregled.

Slika 3 Koraci za pohranu Plana upravljanja istraživačkih podataka


Na prvom koraku Metapodaci obavezno se unosi naslov i jezik naslova PUP-a te opis i ključne riječi PUP-a. U izborniku Vrsta dokumenta potrebno je odabrati Plan upravljanja istraživačkim podacima. Nadalje, unesite imena autora PUP-a te odaberite datum nastajanja, dovoljno je odabrati godinu kada je PUP nastao.

Kao autora PUP-a možete navesti voditelja projekta, člana ili članove projektnog tima koji su izradili PUP te sudjeluju u provedbi projekta. Autor ne može biti osoba koja nije uključena u projekt.

Kada ste unijeli sve potrebne informacije odaberite gumb Sljedeće na dnu stranice.

Na drugom koraku Povezivanje potrebno je odabrati znanstveno područje i polje dok je grana opcionalna. Ako nije označena ustanova istraživača tada ju je potrebno kod polja Autorova ustanova pronaći i odabrati.

Kod kategorije Projekt potrebno je unijeti sve podatke o projektu na koji se PUP odnosi. U prvom okviru gdje stoji tekst Upišite minimalno 4 znaka kako biste dobili listu projekata možete unijeti naziv projekta te ukoliko je u bazi prikazat će se u padajućem izborniku iz kojeg ćete ga odabrati (projekti se preuzimaju iz baze podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH - POIROT koja je postala dio Informacijskog sustava znanosti RH - CroRIS te se unos novih podataka o projektima i uređivanje postojećih vrši se na CroRIS platformi). Nakon toga će se automatski popuniti sva ostala polja vezana uz projekt. 

Druga mogućnost je ručni unos gdje je potrebno ručno unijeti sve informacije o projektu. 

Slika 4 Unos informacija o projektu


Na sljedeći korak prelazi se odabirom gumba Sljedeće na dnu stranice.

Na trećem koraku Datoteka potrebno je pohraniti PUP u repozitorij. Odaberite gumb Choose File te učitajte PUP u repozitorij. Kada se datoteka prenijela obavezno odaberite gumb Pohrani. Ispod gumba Pohrani navedeni su svi dozvoljeni formati datoteka za pohranu.

Slika 5 Unos datoteke, prava pristupa, uvjeta korištenja, vrste sadržaja i verzije


Odaberite vrstu pristupa te uvjete korištenja. Preporuka je da se PUP objavljuje u otvorenom pristupu. U polju Uvjeti korištenja preporučuje se odabir otvorene CC0 Creative Commons licencije jer se time omogućuje drugima da koriste i prenamjenjuju dobre elemente vašeg PUP-a u kombinaciji s drugima pod istom licencijom, slobodno i bez prepreka odnosno bez potrebe da se citira i navodi svaki pojedinačni izvor.

Kod polja Vrsta sadržaja iz padajućeg izbornika odaberite Tekst.

Polje Verzija dokumenta odnosni se na unos verzije PUP-a te se preporuča unos u obliku glavna_verzija.podverzija npr. "1.4". Promjene verzije unose se na način da se na postojećem PUP-u ažurira metapodatak Verzija i doda nova verzija datoteke PUP-a. Nove verzije jednog PUP-a unose kao dodatne datoteke uz već postojeći zapis.

Obavezno je odabrati jezik sadržaja datoteke te o kojoj verziji PUP-a je riječ. Ostala polja, kontakt, javna napomena i napomena administratoru nisu obavezna polja te ih niste primorani popuniti.

Na sljedeći korak prelazi se odabirom gumba Sljedeće.

Na posljednjem koraku Pregled možete pregledati i provjeriti podatke koje ste unijeli u repozitorij. Ako ste zadovoljni s unosom, odaberite gumb Spremi čime ćete pohraniti sve što ste napravili ili odaberite Spremi i pošalji na objavu čime šaljete PUP uredniku repozitorija koji će ga po primitku objaviti u institucijskom repozitoriju.  

Time je pohrana PUP-a u institucijski repozitorij završena.

Slika 6 Završni pregled unosa PUP-a


Pregled svih objekata koje ste pohranili u repozitorij možete vidjeti odabirom stavke Moji objekti iz izbornika s lijeve strane sučelja.


Slika 7 Izbornik Moji objekti


Pohrana nove verzije PUP-a u repozitorij

Ako korisnik treba pohraniti novu verziju postojećeg PUP-a u repozitorij treba se javiti uredniku repozitorija.

Urednik repozitorija pohranjuje novu verziju PUP u već postojeći objekt (PUP) kao dodatnu datoteku. 

Potrebno je pronaći PUP koji treba ažurirati te odabrati karticu Uređivanje

Na koraku 3 kod polja Datoteka potrebno je odabrati oznaku plus (+) i dodati novu karticu na kojoj će se unijeti nova verzija PUP-a. 

Slika 8 Kartica za dodavanje nove verzije PUP-a


Nakon što se otvori nova kartica potrebno je unijeti novu datoteku te popuniti pripadajuća polja vezana uz prava pristupa, uvjete korištenja, vrstu i jezik sadržaja. Potrebno je naglasiti kako se prilikom pohrane nove verzije PUP-a trebaju unijeti podaci o Verziji dokumenta kako bi se moglo jednostavnije pratiti razvoj PUP-a. 

Slika 9 Unos podataka i verzije ažuriranog PUP-a


Sve izmjene potrebno je potvrditi gumbom Spremi na 4. koraku te poslati uredniku na objavu.


NAPOMENA: PUP koji je već pohranjen u repozitorij ne zamjenjuje se novom verzijom i ne pohranjuje se kao novi objekt već se na postojeći objekt (PUP) dodaje nova datoteka kao što se prethodno opisano.