Vrijeme:  

Mjesto: Online, MS Teams

Prisutni:

 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • Lea Škorić, MEF
 • Karolina Holub, NSK
 • Draženko Celjak, SRCE
 • Bojan Macan IRB
 • Alen Vodopijeved (IRB) - pozvani stručnjak

Bilješku je sastavila Iva Melinščak Zlodi.

Dnevni red:

 1. Tehnološki razvoj Dabra

Bilješka

 1. Sastanak je posvećen budućem tehnološkom razvoju Dabra, nakon što se pokazalo da Islandora+Drupal više nisu adekvatno rješenje.
  1. Draženko Celjak prezentirao je sadašnje stanje tehnološke podrške i trenutne vlastite izgrađene funkcionalnosti; te prijedlog daljnjeg razvoja: KO-dabar-tehnoloski-razvoj-20230524.PPTX
  2. Zaključak: Svi članovi suglasni su s prijedlogom.
  3. Postavljeno je pitanje otvorenog koda u budućem razvoju.
  4. Za razvoj će trebati minimalno godinu dana, za to vrijeme treba funkcionirati stari Dabar (i sitnije razvojne korake će biti moguće provoditi još u starom).
  5. Većina članova slaže se da ‘edugainizacija’ nije kratkoročni prioritet u razvoju.
  6. Postavljeno je pitanje UX korisničke analize postojećeg sučelja. Većina članova se slaže da bismo mogli dobiti korisne informacije, ali smatra da im ne treba dati veću težinu od ekspertnih procjena i da bi vjerojatno bilo korisnije provesti ih (i) u kasnijoj fazi razvoja.
  7. Naglašena je važnost razvoja jedinstvenog radnog i korisničkog procesa s Hrčkom i budućim CroRIS-om.