Datum i vrijeme

; 13:30 - 14:30 

Mjesto

Online, MS Teams

Prisutni

 • Sanda Hasenay, PTFOS
 • Ivana Majer, MEF
 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • Ivona Milovanović, NSK
 • Željka Salopek, FFZG
 • Ljiljana Jertec Musap, Srce
 • Karolina Holub, NSK

Ispričala se

 • Maja Panian Selimić, FFZG

Dnevni red

 1. Ocjenski radovi u novom Dabru
  1. Obavijest o odluci KO Dabra o ukidanju polja akademskog stupnja i zvanja kod mentora i članova povjerenstva te polja UDK kod opisa disertacija
  2. RS za ocjenske radove – prijedlog optimizacije podataka
 2. Razno

Bilješke

 1. Ocjenski radovi u novom Dabru

Članovi RS obaviješteni su o odluci Koordinacijskog odbora Dabra da će se kao prvi objekt u novom Dabru implementirati objekt Završni rad i da je potrebno provjeriti koji su podaci suvišni i ne bi trebali biti dio novog Dabra.

 • Koordinacijski odbor Dabra odlučio je na sjednici održanoj 15.2.2024. da se u metapodatkovnom opisu ukidaju polja akademskog stupnja i zvanja kod mentora i članova povjerenstva jer su podložni promjeni te polje UDK za disertacije jer je primjerenije navoditi ga u kataložnim zapisima knjižnica, ali nije nužan za repozitorije.
 • RS za ocjenske radove raspravljala je o drugim poljima koja nisu nužna za metapodatkovni opis te predlaže ukidanje sljedećih polja:
  1. Podnaslov – za ocjenske radove omogućiti unos podnaslova u polju Naslov, kako je to i kod ostalih objekata u Dabru 
  2. Opseg – kod disertacija i znanstvenih magistarskih radova
  3. Datum promocije – kod  disertacija i znanstvenih magistarskih radova
  4. URL zapisa u katalogu – kod disertacija i znanstvenih magistarskih radova.

 1. Razno
 • Raspravljalo se o studijskim programima te se predlaže promjena hodograma prilikom unosa, ako je tehnički izvedivo. 

  Prijedlog je da se pri unosu završnih, diplomskih i specijalističkih radova na početku forme doda novo polje za izbor vrste ocjenskog rada koji se unosi (završni rad, diplomski rad, završni specijalistički rad), te da se nakon toga (ako je to tehnički moguće) prikažu sukladni studijski programi, a ne svi postojeći programi kako je to sad uređeno.


 • Primijećeno je da se prilikom pregledavanja (fasetama) zasebno prikazuju podaci za disertacije, a zasebno za doktorske radove. Isto se prikazuje i u statistici. Prijedlog dorade je da se odvojeni podaci objedine u disertacije/doktorski rad.

  Snimke ekrana u nastavku: