Katalog Stručni naziv sadrži osnovne podatke o stručnim nazivima. Za svaki stručni naziv može se upisati njegov naziv za muškarce i za žene, i na jednom ili više svjetskih jezika.

Podatke u ovom katalogu održava Centar potpore, te podatke nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Prozor kataloga Stručni naziv (prikazan na slici 1.), otvara se odabirom izbornika Zajednički katalozi, a zatim odabirom opcije Stručni naziv.

Polje Razina studija prikazuje uz koju razinu studija (dodiplomski, preddiplomski...) se dodjeljuje taj stručni naziv.


Slika 1.  Prozor Stručni naziv


Prilikom unosa podataka o stručnom nazivu u prozoru Elementi strukture studija (izbornik Nastavni program) moguće je unijeti samo one stručne nazive evidentirane u ovom prozoru.

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Šifra stručnog naziva - Šifra (broj) jedinstveno dodijeljena svakom stručnom nazivu.

Kratica i naziv (M/Ž) - Kratica i naziv stručnog naziva na pretpostavljenom jeziku (hrvatskom). Moguće je evidentirati stručni naziv za muškarce i za žene. Za neke stručne nazive, nazivi za muškarce i za žene su jednaki. Jezici na kojima se pojavljuju stručni nazivi navedeni su u katalogu Jezik.

Stručna sprema - Šifra (broj), kratica i naziv stručne spreme koju osoba s tim stručnim nazivom posjeduje, a po vrijednostima mora odgovarati podacima u katalogu Stručna sprema.

Razina studija - Informacija kojom razinom studija se ostvaruje stručni naziv. Po vrijednostima mora odgovarati podacima u katalogu Razina studija .

Kratica i naziv na ostalim jezicima - Opcionalan unos kratica i naziva na ostalim svjetskim jezicima.

Više o stručnim nazivima moguće je pročitati u Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima.
  • No labels