Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ustrojstvena jedinica je prozor koji sadrži osnovne podatke o ustrojstvenim jedinicama u sustavu ISVU: sveučilištima, visokim učilištima, visokim školama, veleučilištima, fakultetima… 
Važno je unijeti podatke u ovaj prozor jer će se kasnije, prilikom evidencije predmeta koji se izvode na visokom učilištu, za svaki predmet moći evidentirati kojoj ustrojstvenoj jedinici pripada: zavodu, katedri, odjelu ili sl. 

Predmeti koji su pridodani istoj ustrojstvenoj jedinici mogu se kasnije, kod izrade rasporeda za ispite, staviti u istu ispitnu grupu. Predmete unutar iste ustrojstvene jedinice može se analizirati po raznim kriterijima: prolaznosti, ocjenama, broju studenata itd.
Prozor Ustrojstvena jedinica otvara se odabirom izbornika Ustanova, a zatim odabirom opcije Ustrojstvena jedinica


Info

Organizacijske jedinice koje korisnik može vidjeti su:

 • organizacijska jedinica na kojoj je korisnik zaposlen (temeljna ustanova korisnika)
 • organizacijske jedinice podređene organizacijskoj jedinici na kojoj je evidentirano korisnikovo zaposlenje (npr. Zavodi, katedre, odsjeci)
 • nadređena organizacijska jedinica (npr. Sveučilište u Splitu)
 • sva ostala visoka učilišta, ali ne može vidjeti organizacijsku strukturu drugog visokog učilišta
 • sve ostale zapise u prozoru Ustrojstvena jedinicaNote
Korisnik može mijenjati, unositi i brisati sve podređene organizacijske jedince, ali ne može mijenjati podatke o svom visokom učilištu, drugim visokom učilištu, nadređenoj ustrojstvenoj jedinci, te mjestu rada.


Slika 1. Prozor Ustrojstvena jedinica


Šifra ustrojstvene jedinice – Korisnik ne unosi šifru, već je sustav generira prilikom unosa nove ustrojstvene jedinice. Ova šifra na jedinstven način određuje ustrojstvenu jedinicu.

Kratica ustrojstvene jedinice – Unosi se kratica ustrojstvene jedinice.

Naziv ustrojstvene jedinice - Unosi se naziv ustrojstvene jedinice.

Vrsta ustrojstvene jedinice – Korisnik unosi šifru vrste ustrojstvene jedinice. Pomicanjem u slijedeće polje prikazat će se naziv za koji je unesena šifra. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice.

Djeluje kao VU u ISVU – Ovisno o vrsti ustrojstvene jedinice koja se unosi, u ovom polju se prikaže podatak Da ili Ne. Ako se unosi zavod ili katedra, u polju Djeluje kao VU u ISVU pisat će Ne, a ako se unosi studij, pisat će Da.

Nadređena ustrojstvena jedinica – Unosi se šifra nadređene ustrojstvene jedinice. Kao nadređenu ustrojstvenu jedinicu moguće je evidentirati samo onu koja je već ranije evidentirana, odnosno kojoj je generirana šifra. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice.

Naziv nasljeđuje od – Upisuje se šifra ustrojstvene jedinice od koje se nasljeđuje naziv.

Matično visoko učilište – Unosi se šifra visokog učilišta kojem pripadaju ustrojstvene jedinice koje se unose.

Telefon i Faks – Unosi se broj telefona i faksa ustrojstvene jedinice

E-mail i URL – Unose se mail i URL adresa ustrojstvene jedinice

Država i mjesto ustrojstvene jedinice – Unose se podaci o državi i mjestu u kojem se ustrojstvena jedinica nalazi.

Ulica i kućni broj – Unosi se adresa i kućni broj na kojem se ustrojstvena jedinica nalazi.

Naziv ustrojstvene jedinice na ostalim jezicima – Unosi se naziv ustrojstvene jedinice na stranim jezicima.

Kako upisati različite nazive ustrojstvene jedinice?


Kada je dohvaćena ustrojstvena jedinica za koju se želi evidentirati naziv, potrebno je:

 1. pokrenuti akciju dohvata

 2. potvrditi akciju dohvata
 3. odabrati donji okvir
 4. pokrenuti akciju izmjene
 5. unijeti nazive na stranom jeziku ili u padežima
 6. potvrditi akciju  Edit LabelsEdit Labels
Note
iconfalse

Podaci koji su potrebni kako bi ISVU Centar potpore mogao evidentirati novu ustrojstvenu jedinicu:

Naziv ustrojstvene jedinice - naziv na hrvatskom jeziku

Vrsta ustrojstvene jedinice - treba odgovarati jednom od podataka u katalogu Vrsta ustrojstvene jedinice

Nadređena ustrojstvena jedinica - nadređena ustrojstvena jedinica može biti država ili sveučilište. Primjerice, ako se unosi fakultet, sveučilište mu može biti nadređeno.

Država i mjesto ustrojstvene jedinice - Treba odgovarati jednom po dpodataka u prozoru Mjesto

Naziv ustrojstvene jedinice na engleskom jeziku