Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katalog Mjesto sadrži osnovne podatke o mjestima evidentiranim u ISVU sustavu.

 Prozor kataloga Mjesto (prikazan na slici 1.) otvara se odabirom izbornika Zajednički katalozi, a zatim odabirom opcije Mjesto.

Slika 1. Prozor Mjesto

 

Prilikom unosa podataka o mjestu ( npr. u prozoru Matični podaci studenta) moguće je unijeti samo ona mjesta evidentirana u ovom prozoru.

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Država - Oznaka (dvoslovna oznaka) i naziv države moraju biti upisani za svako mjesto, a po vrijednostima moraju odgovarati podacima u katalogu Država.

Poštanski broj - Poštanski broj mjesta koji može biti niz znakova i (ili) brojeva. Oznaka države i poštanski broj mjesta jednoznačno određuju neko mjesto u svijetu. Iste poštanske brojeve mogu imati mjesta u raznim državama u svijetu, pa stoga samo poštanski broj ne može jednoznačno određivati mjesto. Mjesto jednoznačno određuju oznaka države i poštanski broj mjesta.

Županija - Šifra (broj) i naziv županije mogu biti upisani za mjesta koja se nalaze u Hrvatskoj, a po vrijednostima moraju odgovarati podacima u katalogu Županija.

Naselje iz DGU - Jedinstvena oznaka naselja iz Središnjeg registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave, a po vrijednostima mora odgovarati podacima u katalogu  Naselje - DGU.

Naziv mjesta - Naziv mjesta na pretpostavljenom jeziku (hrvatski jezik).

Naziv mjesta na ostalim jezicima - Naziv mjesta na ostalim jezicima, u slučaju da su podaci evidentirani. Za sva mjesta naveden je naziv na engleskom jeziku.

Evidencija podataka u prozoru Mjesto (za mjesta izvan Republike Hrvatske)

 

Operacije unosa, izmjene i brisanja dopuštene su samo za mjesta izvan Hrvatske. Sva mjesta u Hrvatskoj već su evidentirana u katalogu.

 • Pokrenuti akciju unosa.Slika 2. Unos podataka u prozoru Mjesto 

 • Prilikom unosa novog mjesta obavezni podaci su:

  • oznaka i naziv države - Kod unosa oznake i naziva države potrebno je odabrati vrijednosti koje postoje u katalogu Država
  • poštanski broj mjesta
  • naziv mjesta

 • Šifra i naziv županije su opcionalni podaci, dok se za mjesta izvan Republike Hrvatske županija se ne unosi.

 • Potvrditi akciju.
 • No labels