Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vrsta ustrojstvene jedinice je katalog koji sadrži osnovne podatke:

  • o vrstama ustrojstvenih jedinica,
  • imaju li nadređenu ustrojstvenu jedinicu i
  • djeluju li u sustavu ISVU.

Prozor kataloga Vrsta ustrojstvene jedinice otvara se odabirom izbornika Ustanova , zatim odabirom podizbornika Katalozi, te opcije Vrsta ustrojstvene jedinice.
Na donjoj slici prikazan je prozor Vrsta ustrojstvene jedinice:


 

Slika 1. Prozor Vrsta ustrojstvene jedinice


  • No labels