Ovo je modul namijenjen predlagateljima zahtjeva za upise u Registar HKO.

Svaka fizička ili pravna osoba može postati predlagatelj zahtjeva u Registar, ali se prethodno mora registrirati u sustavu. Nakon prijave u sustav predlagatelj zahtjeva može

  • ažurirati svoje podatke - predlagatelj može ažurirati svoje osobne podatke i može ažururati listu ustanova koje predstavlja
  • predlaganje novog zahtjev za upis u Registar
  • pregledavati svoje aktivne zahtjeve - aktivni zahtjevi su zahtjevi za koje nije završen postupak vrednovanja. Predlagatelj može pregledavati detalje zahtjeva koji uključuju status zahtjeva i preuzimanje dokumenata vezanih uz zahtjev. U ovisnosti o statusu zahtjeva predlagatelj može i treba obavljati određene akcije nad aktivnom zahtjevima uključujući ažuriranje zahtjeva i učitavanje potrebnih dokumenata.
  • pregledavati svoje zaključene zahtjeve - zaključeni zahtjevi su oni za koje je završen postupak vrednovanja bilo uspješno pa je zahtjev upisan u Registar HKO ili neuspješno.

Kako se postaje korisnik

Korisnikom se postaje registracijom u sustavu koju je potrebno osobno provesti. Na početnoj stranici aplikacije se nudi poveznica za registraciju. Nakon uspješne registracije odmah se je moguće prijaviti u aplikaciju. Jednom provedeni postupak registracije više nije potrebno ponavljati.

Način prijave u aplikaciju (sustav)

Aplikacija Zahtjevi se nalazi na adresi https://hko.srce.hr/zahtjevi. U polja za identifikaciju korisnika je potrebno upisati svoju korisničku oznaku (onu koja je u sustavu već evidentirana prilikom registracije u sustav, npr. AAI@EduHr korisničku oznaku) i pripadnu lozinku. Nakon uspješne prijave u sustav pokazuje se glavni izbornik i početna stranica aplikacije.

  • No labels