Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predlagatelj zahtjeva je uvijek osoba koja može zahtjeve predlagati u svoje ime (kao fizička osoba) ili u ime ustanove u kojoj radi ili koju predstavlja (pravna osoba). Stoga je svaki korisnik sustava fizička osoba koja se najprije treba sama registrirati kao budući predlagatelj.

Registraciju je potrebno osobno provesti. Poveznica za registraciju je identična kao i poveznica na prijavu u sustav, i ona se jedina nudi na početnoj stranici aplikacije. Nakon nje se nudi prozor u kojem je moguće odabrati način prijave u sustav. Moguće je birati između više davatelja elektroničkih identiteta:

  • AAI@EduHr
  • Google
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Preferirani način prijave u sustav je putem AAI@EduHr identiteta.

Nakon odabira identiteta s kojim se želi prijaviti, pokazat će stranica tog davatelja identiteta s upitom da li se želi dozvoliti aplikaciji da pristupi tom identitetu, odnosno stranica za prijavu s podacima tog identiteta.

Kada je obavljena prijava putem tog davatelja identiteta, pojavljuje se prozor s osobnim podacima koje je potrebno ispuniti. Sustav će preuzeti podatke koji su dostupni od davatelja identiteta, i unaprijed ispuniti osobne podatke koji su poznate. Ostale je potrebno ručno ispuniti ili promijeniti.

Odabere li se matična ustanova, omogućeno je učitavanje ovlaštenja za rad s podacima ustanove.

Slika 1. Izgled prozora Registracija (novog korisnika)

 

Nakon uspješne registracije, potrebno je pričekati odobrenje za pristup od strane administratora sustava u nadležnom ministarstvu.

Ukoliko je za prijavu korišten AAI@EduHr identitet, tada je odmah moguće ući u sustav, jer su ti identiteti unaprijed odobreni.

 

Jednom provedeni postupak registracije više nije potrebno ponavljati - prilikom sljedeće prijave će sustav prepoznati odobrene identitete i propustit će korisnika na početnu stranicu aplikacije.

 

 

 

 

  • No labels