Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Predlagatelj zahtjeva za upis u Registar kroz opciju Podaci o korisniku može ažurirati svoje osobne podatke, kandidirati se kao predstavnik ustanova i ažurirati podatke ustanova koje predstavlja.

Osobni podaci

Podaci o predlagatelju koriste se prilikom generiranja zahtjeva za upis u Registar HKO.

Slika 1. Podaci o korisniku

Ustanove

Osoba prijavljena u sustav može predstavljati jednu ili više ustanova i u njihovo ime obavljati postupke predlaganja zahtjeva za upis u Registar. Kako bi si omogućila predstavljanje ustanova osoba prijavljena u sustav treba se kandidirati kao predstavnik ustanove. Kandidiranje za predstavljanje ustanove obavlja se pod opcijom Ustanove gdje je potrebno dodati novu ustanovu, a nakon toga mogu se ažurirati i podaci o ustanovi. Zbog sigurnosti, predstavljanje ustanove moraju odobriti administratori u ministarstvima (MZOS I MRMSS) a jednom kada predstavljanje ustanove bude odobreno, predlagatelj će moći predlagati zahtjeve za upis u Registar u ime ustanove koje prestavlja.

 Slika 2. Odabir ustanove koju osoba predstavlja

 Prilikom odabira ustanove koju osoba predstavlja, omogućeno je učitavanje ovlaštenja za rad s podacima ustanove.


Ustanove koje predstavljate

Nakon odobrenja od strane administratora, moguće je unositi i mijenjati podatke o ustanovama koje korisnik predstavlja kroz padajući izbornik.

Slika 3. Izbornik Ustanove koje predstavljate


U prvom odjeljku, Osnovni podaci, moguće je ažurirati osnovne podatke o ustanovi, unošenjem podataka koji nedostaju ili izmjenom već postojećih.

Slika 4. Osnovni podaci

Evidentirani podaci se potvrđuju pomoću opcije Ažuriraj ustanovu u donjem desnom kutu odjeljka.


U drugom odjeljku, Odgovorna osoba, moguće je evidentirati podatke o odgovornim osobama za ustanovu kroz okvir Nova odgovorna osoba.

Iznad okvira Nova odgovorna osoba, nalazi se lista odgovornih osoba za ustanovu, ako postoje ranije evidentirani podaci o odgovornim osobama za ustanovu.

Slika 5.  Odgovorna osoba

Nakon unosa podataka, potrebno je potvrditi zapis pomoću opcije Dodaj odgovornu osobu u donjem desnom kutu odjeljka.


U trećem odjeljku, Godišnji podaci, moguće je evidentirati podatke o prosječnom broju zaposlenih na ustanovi, o ukupnom prihodu ustanove (izraženo u milijunima hrvatskih kuna), te o obliku vlasništva ustanove između opcija iz padajućeg izbornika.

Ovi podaci se evidentiraju za svaku kalendarsku godinu, odabirom željene godine iz padajućeg izbornika. Unos se potvrđuje korištenjem opcije Spremi, koja je označena plavom bojom na desnoj strani tablice.

Slika 6. Godišnji podaci

Ako postoje već evidentirani podaci za pojedinu godinu, oni se pojavljuju iznad tablice za unos podataka. U slučaju da se već postojeći zapis želi obrisati, koristi se opcija Obriši, označena crvenom bojom na desnoj strani svakog zapisa.

  • No labels