Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U pregledu zaključenih zahtjeva predlagatelj može vidjeti sve svoje zahtjeve koji su prošli postupak vrednovanja. Ti zahtjevi ili su završili upisom u Registar HKO ili nisu prošli vrednovanje. Slično kao i kod pregleda aktivnih zahtjeva uz listu zahtjeva je oznaka tipa zahtjeva:

  • SZ - zahtjev za upis standarda zanimanja
  • SKOMP - zahtjev za upis skupa kompetencija
  • SK - zahtjev za upis standarda kvalifikacije
  • SIU - zahtjev za upis ishoda učenja
  • PROGRAM SK - zahtjev za upis programa za stjecanje kvalifikacije
  • ST VRED SIU - zahtjev za upis programa za stjecanje i vrednovanje skupa ishoda učenja
  • VRED SIU - zahtjev za upis programa za vrednovanje skupa ishoda učenja.

Slika 1. Prikaz zaključenog zahtjeva


Odabirom iz popisa zaključenih zahtjeva prikazuju se detalji zahtjeva. Nad zaključenim zahtjevima više ne mogu raditi nikakve akcije.

Slika 2. Podaci o zahtjevu


  • No labels