Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predlagatelj u svoje ime ili kao predstavnik neke ustanove predlaže zahtjev za upis u Registar HKO.

Dostupni su zahtjevi:

  • upis standarda zanimanja
  • upis skupa kompetencija
  • upis standarda kvalifikacije
  • upis ishoda učenja
  • upis programa za stjecanje kvalifikacije
  • upis programa za stjecanje i vrednovanje skupa ishoda učenja
  • upis programa za vrednovanje skupa ishoda učenja

U popisu se također nalazi i opcija za učitavanje zahtjeva iz dokumenta.


Slika 1. Predavanje novog zahtjeva

 

Obavijesti o promjeni statusa

Predlagatelj sustava će elektroničkom poštom primiti obavijest o promjeni statusa zahtjeva, koja će sadržavati i informaciju očekuje li se od njega određena akcija u sustavu.

Upis podataka zahtjeva

Po odabiru vrste zahtjeva za upis u Registar HKO, predlagatelj ispunjava detalje zahtjeva. Za svaki zahtjev ispunjava se prijedlog naziva i ustanova u čije ime se radi prijedlog ukoliko se prijedlog radi u ime pravne osobe. Osoba koja radi zahtjev za upis u Registar mora biti odobreni predstavnik ustanove. Postupak odobravanja osobe kao predstavnika opisan je kroz opciju Podaci o korisniku. Zajedničko svim zahtjevima je i prijedlog sektorskog vijeća koje će vrednovati zahtjev. Stvarno sektorsko vijeće kojemu će biti upućen zahtjev i koje će vrednovati predani zahtjev, može se razlikovati od predloženoga, a isto vrijedi i za predloženi naziv.

Kada su ispunjeni Opći podaci o zahtjevu, odabirom opcije Kreiraj zahtjev stvara se novi zahtjev za upis u Registar HKO i postaje aktivan zahtjev.

Neke vrste tekstualnih podataka je moguće dodatno formatirati.

Za način rada s osnovnim gradivnim elementima Registra, kompetencijama i ishodima učenja, pogledati ovu stranicu, dok je posebno opisano raspoređivanje kompetencija u skupove kompetencija.

Moguće je odabrati sektor koji će vrednovati pojedini skup kompetencija u sklopu zahtjeva za upis standarda zanimanja, odnosno sektor koji će vrednovati pojedini skup ishoda učenja u sklopu zahtjeva za upis standarda kvalifikacija. Ovaj izbor je moguće ostvariti prilikom upisa svakog pojedinog skupa kompetencija odnosno skupa ishoda učenja, ako je pri upisu standarda zanimanja/kvalifikacija odabrano više sektora koji će vrednovati zahtjev.

Podaci o zahtjevu mogu se evidentirati u više navrata na način da se pokrene akcija Spremi. Nastavak unosa može se napraviti odabirom zahtjeva iz popisa aktivnih zahtjeva i pokretanjem akcije Izmijeni.

Slika 2. Izgled forme za Upis skupa kompetencija

Generiranje dokumenta zahtjeva

Predlagatelj može generirati dokument zahtjeva za upis u Registar kako bi lakše provjerio upisane podatke. Generiranje dokumenta zahtjeva moguće je pokrenuti u bilo kojem trenutku tijekom rada na novom zahtjevu. Podaci zahtjeva u aplikaciji često ne mogu biti prikazani na jednom mjestu pa je to prilika da se lakše provjeri unos podataka i uoče podaci koje treba nadopuniti ili promijeniti. Ostali dionici u postupku vrednovanja nemaju uvid u taj dokument, sve dok ga se ne učita u sustav kao potvrdu pokretanja procesa vrednovanja.

Pokretanje vrednovanja

Predlagatelj može pokrenuti vrednovanje, čime stavlja vrednovanje u početni status. Tada vrednovanje zahtjeva ulazi u sljedeći status, čime se ostalim dionicima u postupku vrednovanja indicira da je posao inicijalnog predlaganja zahtjeva završen i da oni mogu krenuti s obavljanjem svog posla.

Tijekom stvaranja zahtjeva, omogućeno je učitavanje popratne dokumentacije. U slučaju da je makar jedan od svake vrste priloga već učitan u sustav prilikom pokretanja vrednovanja, vrednovanje će odmah ući u status 2, jer će slijedom prethodne točke i elektronički obrazac zahtjeva biti učitan. Ako prilikom pokretanja zahtjeva nije učitan makar jedan dokument od svake vrste predviđenih priloga, vrednovanje ostaje u statusu 1 i predlagatelj može dopuniti zahtjev dokumentima, te pokrenuti nastavak vrednovanja.

Prilikom pokretanja vrednovanja zahtjeva, automatski će se generirati PDF elektronički obrazac zahtjeva i pohraniti u sustav.

  • No labels