Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nakon prijave u sustave predlagatelj odmah vidi svoje aktivne zahtjeve, zahtjeve koji nisu prošli postupak vrednovanja. Uz svaki zahtjev oznaka je vrste zahtjeva:

  • SZ - zahtjev za upis standarda zanimanja
  • SKOMP - zahtjev za upis skupa kompetencija
  • SK - zahtjev za upis standarda kvalifikacije
  • SIU - zahtjev za upis ishoda učenja
  • PROGRAM SK - zahtjev za upis programa za stjecanje kvalifikacije
  • ST VRED SIU - zahtjev za upis programa za stjecanje i vrednovanje skupa ishoda učenja
  • VRED SIU - zahtjev za upis programa za vrednovanje skupa ishoda učenja.

Slika 1. Prikaz aktivnih zahtjeva

Odabirom pojedinog zahtjeva, prikazat će se podaci tog zahtjeva i moguće akcije koje se mogu obaviti nad zahtjevom.

Slika 2. Podaci o zahtjevu i mogućim akcijama

Moguće akcije nad zahtjevom

Akcije koje se mogu obaviti nad zahtjevom ovise o statusu vrednovanja i o tipu zahtjeva. Dio akcija grupiran je u okviru Moguće akcije, a dio se pojavljuje uz dijelove zahtjeva na koji se odnose.

Omogućene akcije

U okviru Moguće akcije bit će prikazane samo one akcije koje se mogu obaviti.

Izmjeni

Odabirom ove akcije omogućava se promjena zahtjeva.

Generiraj obrazac

Odabirom ove akcije generira se dokument obrazac zahtjeva za upis kojeg je potrebno pohraniti na računalo.

Slika 3. Pohrana dokumenta na računalo


Slika 4.
Izgled generiranog dokumetna

Učitaj dokument

Odabirom akcije otvara se prozor za učitavanje dokumenata s odabirom vrste dokumenta koja se učitava i putanje do dokumenta na računalu.

Slika 5. Učitavanje dokumenta

Uredi prijedloge

Ova akcija pojavljuje se kod zahtjeva za upis standarda kvalifikacije i skupa ishoda učenja, a omogućava dodavanje i ažuriranje skupa ishoda učenja. Po odabiru opcija otvara se nova stranica na kojoj se obavlja uređivanje prijedloga skupa ishoda učenja.


Opći podaci

Ovdje su vidljivi opći podaci o zahtjevu i vrednovanju kao što su: Predlagatelj, Prijedlozi naziva zahtjeva za upis skupova ishoda učenja te Naziv sektorskog vijeća kojem je zahtjev upućen.

Tu se nalazi okvir Prijedlozi skupova ishoda učenja gdje se nalaze detaljne informacije o skupovima ishoda učenja.

Slika 6. Opći podaci

  • No labels