Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U nastavku su prikazani podaci koje je potrebno evidentirati kako bi se studenti putem studomata mogli upisati u višu godinu studija.

  1. Opisati nastavni program za sljedeću akademsku godinu. Evidentirati obvavezne predmete, kao i grupe izbornih predmeta.
  2. Evidentirati pravila za upis više nastavne godine - Prozor Pravila za upis više nastavne godine
  3. Evidentirati granice bodova za upis semestra - Prozor Granice bodova pri upisu semestra
  4. Provjeriti Preduvjete za upis i polaganje predmeta - Prozor Preduvjeti za upis/polaganje predmeta
  5. Evidentirati Parametre studija u akademskoj godini (Prozor Parametri studija u akademskoj godini) https://wiki.srce.hr/display/TUT/Parametri+studija+u+akademskoj+godini
  6. Zaključati nastavni program (Prozor Zaključavenje/otključavanje nastavnog programa) https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671905
  7. Provjeriti te evidentirati podatke u prozoru Akademski kalendar; održavanje nastave, upis u tekuću ili sljedeću nastavnu godinu, upis predmeta iz više nastavne godine za tekuću ili sljedeću nastavnu godinu i upis izbornih predmeta za tekuću ili sljedeću akademsku godinu 

Nastavni program

U modulu Studiji i studenti - izbornik Nastavni program, potrebno je evidentirati sljedeće podatke:

Provjeriti preduvjete za upis i polaganje predmeta https://wiki.srce.hr/display/TUT/Preduvjeti+za+upis+i+polaganje+predmeta

Zaključati nastavni program.

Akademski kalendar

U modulu Studiji i studenti - izbornik Nastavni plan, prozor Akademski kalendar, potrebno je evidentirati sljedeće podatke:

Zaključati akademski kalendar.