Kako bi se proveo upis studenata sa državne mature potrebno je pripremiti podatke u modulu Studiji i studenti kako slijedi:


 • Provjera točnosti Parametara ustanove i evidencija eventualno nedostajućih podataka - https://wiki.srce.hr/display/TUT/Parametri+ustanove+izborni
 • Evidencija nastavnog programa kroz modul Studiji i studenti za 1. nastavnu godinu (obavezno mora biti opisana i zaključana) više godine se također trebaju opisati, no za prebacivanje podataka sa državne mature nužno je zaključati prve godine studija.

To podrazumijeva:

 1. Evidenciju izbornih grupa https://wiki.srce.hr/display/TUT/Grupe+izbornih+predmeta
 2. Evidenciju obveznih i izbornih predmeta https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+semestru+za+element+strukture+studija
 3. Evidenciju izvođača nastave na predmetu (Nastavni program - Predmet u akademskoj godini - kartica - Izvođač). Također poželjno je definirati predmet (Kartica - Opis predmeta), te Obaveznu literaturu (Kartica - Literatura). https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+akademskoj+godini
 4. Evidencija parametara studija u akademskoj godini https://wiki.srce.hr/display/TUT/Parametri+studija+u+akademskoj+godini
 5. Zaključavanje pravila za upis više godine https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671900
 6. Zaključavanje nastavnog programa (unutar se nalazi opis zaključavanja cijelog nastavnog programa ili pojedinog studija (cijelog ili prve godine) https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671905
 7. Evidencija i zaključavanje akademskog kalendara (Nastavni plan- Akademski kalendar - kartica Dani ovisni o rednom broju semestra, minimalno je potrebno definirati održavanje nastave – vrsta dana 2) https://wiki.srce.hr/display/TUT/Akademski+kalendar+-+izbornik+Nastavni+plan
 8. Ukoliko se Školarine vode kroz ISVU, iste je potrebno također definirati.
 9. Unutar ISVU Admin Koordinatora – izbornik Administracija dozvole za NISpVU https://wiki.srce.hr/display/TUT/Dozvole+za+NISpVU potrebno je dodijeliti sve dozvole (1, 2, 3 i 4) kako bi se sustavu NISpVU, uz unos podataka o rezultatima državne mature, omogućio i dohvat podataka o studijskim programima i upisanim studentima


Postupak upisa studenata možete provjeriti ovdje: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671289

Na sljedećoj je stranici detaljno opisan postupak upisa studenata s državne mature, kako ručno (u referadi) tako i putem studomata: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671848#Upisstudenatasdržavnemature-Postupakupisastudentasdržavnemature

 • No labels