Evidencijom Rješenja o promjeni trenutnog temelja financiranja studija automatski će se izmijeniti temelj financiranja studenta na posljednjem upisnom listu studenta.

Ako je student upisao više studija na istom visokom učilištu (paralelni studiji), rješenje o promjeni trenutnog temelja financiranja moguće je evidentirati za svaki studij posebno, pri čemu treba unijeti odgovarajuću vrijednost u polje Paralelan studij.

Izmjena temelja financiranja pomoću opcije  Upis godine na visokom učilištu nije moguća.

Na ovoj stranici nalazi se:
 

Za razliku od opcije Rješenje o promjeni temelja financiranja studija u kojoj se pri unosu podatka definiraju promjene koje se odnose na sljedeći upisni list koji još nije evidentiran, kroz opciju Rješenje o promjeni trenutnog temelja financiranja studija evidentiraju se promjene temelja financiranja na postojećem upisnom listu.Slika 1. Podaci u prozoru Rješenje o promjeni trenutnog temelja financiranja studija

Podaci u prozoru

Visoko učilište - šifra i naziv visokog učilišta na koje je upisan student za kojeg želimo evidentirati promjenu temelja financiranja

Student - JMBAG, ime i prezime studenta za kojeg se evidentira rješenje

Akademska godina - akademska godina sa zadnjeg upisnog lista studija određenog sa vrijednostima u poljima Visoko učilište, JMBAG i Paralelan studij

Nastavna godina - nastavna godina sa zadnjeg upisnog lista studenta određenog sa vrijednostima u poljima Visoko učilište, JMBAG i Paralelan studij

Paralelan studij - podatak o tome za koji se studij unosi rješenje

Prema vrijednosti koja se navede u ovom polju, sustavu je poznato za koji se element strukture studija unosi rješenje.

Stari temelj financiranja - šifra i naziv starog temelja financiranja koji je bio naveden na zadnjem upisnom listu prije evidencije rješenja, za studij naveden u polju Paralelan studij

Novi temelj financiranja, Temelj financiranja studija u upisnom listu - šifra i naziv novog temelja financiranja koji je naveden na upisnom listu studenta nakon evidencije ovog rješenja

Broj rješenja - broj rješenja na odluci visokog učilišta. Broj mora biti jedinstven na visokom učilištu.

Generirani broj rješenja - broj rješenja koji generira sustav. Broj je jedinstven na visokom učilištu.

Datum rješenja - datum rješenja. Postavlja se na trenutni datum, ali ga je moguće izmijeniti.

Element studija i ostali podaci u donjem okviru - prikazuje se šifra i naziv studija na koje se odnosi rješenje, te ostali pripadajući podaci

Razlozi evidentiranja rješenja

Neki od razloga evidentiranja Rješenja o promjeni trenutnog temelja financiranja studija su:

 • student je na temelju rezultata razredbenog postupka upisan s temeljem financiranja osobne potrebe. Naknadno se studentu, zbog "pomicanja crte", odobri upis na teret nadležnog ministarstava - uspjeh (hrvatski državljanin).
  Na postojećem upisnom listu potrebno je promijeniti temelj financiranja.

 • prema pravilniku o dodijeljivanju državnih stipendija i pomoći studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija, postoji mogućnost da se neki studenti upisani s temeljem financiranja osobne potrebe oslobode obveze plaćanja školarine, odnosno pređu na temelj financiranja uspjeh (hrvatski državljanin).
  Uobičajena je praksa da se studenti prvo upišu u višu godinu studija uz temelj financiranja osobne potrebe, a zatim se donosi odluka o oslobađanju studenta od plaćanja školarine.
  I u ovom je slučaju potrebno promijeniti temelj financiranja na već evidentiranom upisnom listu.

Evidencija rješenja 

 • pokrenuti akciju unosa
 • unijeti odgovarajuću vrijednost u polje Paralelan studij i nakon toga unijeti JMBAG studenta
 • potvrditi unos nakon čega je potrebno unijeti novi temelj financiranja, broj rješenja (opcionalno) i po potrebi izmijeniti datum rješenja
 • nakon potvrde unosa, u donjem okviru se prikazuju podaci o studiju na kojeg se odnosi evidentirano rješenje.


Brisanjem se temelj financiranja na upisnom listu na kojeg se odnosi rješenje vraća na prethodnu vrijednost.

 

 

 

 • No labels