U opciji Rješenje o promjeni temelja financiranja evidentiraju se rješenja o promjeni temelja financiranja studenta.

Rješenje o promjeni temelja financiranja studenta evidentira se prije upisa studenta u sljedeću nastavnu godinu ako se želi upisati studenta s novim temeljem financiranja na sljedećem upisnom listu. Novi temelj financiranja vrijedi do sljedeće promjene temelja financiranja.

Ukoliko student na istom visokom učilištu ima upisano više studija, potrebno je pri evidenciji rješenja odabrati odgovarajuću vrijednost u polju Paralelan studij kako bi se znalo na koji se studij odnosi rješenje!

Rješenje o promjeni temelja financiranja studija za studenta može evidentirati bilo koje visoko učilište na kojem student studira.

Na ovoj stranici nalazi se:
 Slika 1. Podaci u prozoru Rješenje o promjeni temelja financiranja studija

Podaci u prozoru

Visoko učilište - šifra i naziv visokog učilišta na koje je upisan student za kojeg želimo evidentirati promjenu temelja financiranja

Student - JMBAG, ime i prezime studenta 

Akademska godina - akademska godina sa zadnjeg upisnog lista studenta

Nastavna godina - nastavna godina sa zadnjeg upisnog lista studenta

Paralelan studij - podatak o tome za koji se studij unosi rješenje. Ukoliko student ima upisano više studija na istom visokom učilištu, potrebno je unijeti odgovarajuću vrijednost u ovo polje, odnosno podatak da li se rješenje evidentira za neparalelni studij ili prvi, drugi... paralelni studij.

Stari temelj financiranja - šifra i naziv starog temelja financiranja sa zadnjeg upisnog lista studenta na studiju navedenom u polju Paralelni studij

Novi temelj financiranja - šifra i naziv novog temelja financiranja koji će vrijediti za idući upis studenta na studiju navedenom u polju Paralelni studij

Broj rješenja - broj izdanog rješenja. Broj mora biti jedinstven na visokom učilištu.

Generirani broj rješenja - broj rješenja kojeg generira sustav. Broj je jedinstven na visokom učilištu.

Datum - datum evidentiranja rješenja

Element studija, Naziv, Način izvedbe - šifra elementa strukture studija za kojeg je evidentirano rješenje s ostalim pripadajućim podacima

Evidencija rješenja 

Kod unosa novog zapisa potrebno je evidentirati JMBAG studenta, na koji se studij odnosi rješenje (Paralelni studij: Ne, Prvi, Drugi…) te studentov novi temelj financiranja, dok se ostali podaci povlače sa studentovog zadnjeg upisnog lista. Broj rješenja je opcionalan, a po potrebi se može izmijeniti datum rješenja.

Rješenje o promjeni temelja financiranja mijenja temelj financiranja na sljedećem upisnom listu studenta (koji još nije evidentiran)!

Potvrdom akcije nije potrebno ništa upisivati u donji okvir, jer on služi samo za pregled podataka o studiju studenta.


Primjer evidentiranja rješenja o promjeni temelja financiranja

Student na zadnjem upisnom listu ima temelj financiranja 1-uspjeh (hrvatski državljanin), ali ima rješenje da mu se na sljedećem upisnom listu mijenja temelj financiranja u 2-osobne potrebe.
Evidentiranjem ovog zapisa, prilikom unosa sljedećeg upisnog lista studenta, automatski se u polju Temelj financiranja studija pojavljuje novi temelj financiranja (određen ovim rješenjem).

  • Pokrenuti akciju unosa
  • akademska godina, nastavna godina i stari temelj financiranja se povlače sa zadnjeg upisnog lista prema vrijednostima evidentiranim u poljima Visoko učilište, Student  i  Paralelan studij
  • potrebno je unijeti šifru novog temelja financiranja ili ga pronaći preko pomoćnih tablica
    Novi temelj financiranja može se naknadno mijenjati samo ako ne postoji evidentiran upisni list čiji je temelj financiranja posljedica ovog rješenja.
  • generirani broj rješenja - dodjeljuje ga sam sustav te ga nije moguće unijeti
  • datum rješenja - automatski se postavlja na datum kada se evidentira zapis
  • potvrditi akciju
  • potvrdom akcije u gornjem okviru, u donjem okviru se prikazuju podaci o studiju na koji se odnosi rješenje (šifra, naziv...).

  • No labels