Otključavanje ispitnih rokova je prozor u kojem je omogućeno otključavanje zaključanih ispitnih rokova radi pogrešno evidentiranog podatka/podataka o ispitnom roku i u kojem je omogućen pregled podataka o otključanim ispitnim rokovima za predmete na visokom učilištu.

Opcija se pokreće odabirom izbornika Ispit, a zatim odabirom opcije Otključavanje ispitnih rokova.

Mogu se otključati samo zaključani ispitni rokovi, koji su po vrsti takvi da se prijavljuju putem Studomata.

Iz kojih razloga se ispitni rok može otključati?

Ispitni se rok može otključati ako je u njemu nakon zaključavanja, ustanovljeno da je krivo evidentirano nešto od sljedećeg:

• nastavnik pismenog dijela ispita

• ocjena pismenog dijela ispita

• reklamacija

• nastavnik usmenog dijela ispita

• ocjena usmenog dijela ispita

• datum održavanja usmenog dijela ispita

• promjena u zapisniku o povjerenstvu

• te ako se želi naknadno izbrisati ili dodati nekog studenta.


Slika 1. Prozor otkljucavanje ispitnih rokova

Na ovoj stranici:

Tko može otključati ispitni rok?

Ispitni rok može otključati osoba koja ima dozvolu za rad s nastavnim planom.

Tko zaključava ispitni rok?

Zaključavanje ispitnih rokova se ne obavlja kroz ovaj prozor, nego kroz modul Ispiti (izbornik Ispiti, opcija Zaključavanje Ispitnih rokova).

Koliko se puta ispitni rok može otključati?

Jedan ispitni rok se može otključati neograničeni broj puta, čak i više puta tijekom istog dana, ali se ne može otključati rok koji je već otključan.

Pregled podataka opcije

Kako pregledavati zapise o otključanim ispitnim rokovima

Kroz ovaj katalog se mogu pregledati svi zapisi koji su izmijenjeni nakon otključavanja ispitnog roka. U podacima u okviru Zapisi o ispitima izmijenjenim nakon otključavanja ispitnog roka prikazane su, uz stare vrijednosti (prije otključavanja ispitnog roka), i nove vrijednosti (nakon otključavanja ispitnog roka). Ako je unutar jednog otključavanja ispitnog roka bilo nekoliko izmjena istog podatka, prikazuje se samo zadnja izmjena.

Podaci u okviru Zapisi o ispitima izmijenjenim nakon otključavanja ispitnog roka se ne mogu unositi, mijenjati ili brisati, nego se samo mogu pregledavati zapisi o ispitima koji su izmijenjeni nakon otključavanja roka.

Zapisi o ispitima koji nisu mijenjani nakon otključavanja ispitnog roka, neće biti prikazani u okviru Zapisi o ispitima izmijenjenim nakon otključavanja ispitnog roka.


 Podaci Zapisi o ispitima izmijenjenim nakon otključavanja rokaJMBAG, Ime studenta, Prezime studenta - JMBAG, ime i prezime studenta čiji je zapis o ispitu unijet, izmijenjen ili obrisan nakon otključavanja ispitnog roka.

Nastavnik P, Ime nastavnika P, Prezime nastavnika P - oznaka, ime i prezime djelatnika koji je ocijenio pismeni ispit iz predmeta prije otključavanja ispitnog roka. Podaci moraju odgovarati podacima iz kataloga Izvođač. Djelatnik mora biti izvođač na predmetu.

Nastavnik P - NOVO, Ime nastavnika P - NOVO, Prezime nastavnika P – NOVO - oznaka, ime i prezime djelatnika koji je ocijenio pismeni ispit iz predmeta nakon otključavanja ispitnog roka. Podaci moraju odgovarati podacima iz kataloga Izvođač. Djelatnik mora biti izvođač na predmetu.

Ocjena P - ocjena pismenog ispita prije otključavanja ispitnog roka.

Ocjena P – NOVO - ocjena pismenog ispita nakon otključavanja ispitnog roka.

Reklamacija - oznaka da li je postojala reklamacija pismenog ispita prije otključavanja ispitnog roka. Ako reklamacije nije bilo, polje je prazno.

Reklamacija – NOVO - oznaka da li postoji reklamacija pismenog ispita nakon otključavanja ispitnog roka. Ako reklamacije nema, polje je prazno

Nastavnik U, Ime nastavnika U, Prezime nastavnika U - oznaka, ime i prezime djelatnika koji je ocijenio usmeni ispit iz predmeta prije otključavanja ispitnog roka. Podaci moraju odgovarati podacima iz kataloga Izvođač. Djelatnik mora biti ili je morao biti u nekom trenutku nositelj na predmetu.

Nastavnik U - NOVO, Ime nastavnika U - NOVO, Prezime nastavnika U – NOVO - oznaka, ime i prezime djelatnika koji je ocijenio usmeni ispit iz predmeta nakon otključavanja ispitnog roka. Podaci moraju odgovarati podacima iz kataloga Izvođač. Djelatnik mora biti ili je morao biti u nekom trenutku nositelj na predmetu.

Ocjena U - ocjena usmenog ispita prije otključavanja ispitnog roka.

Ocjena U – NOVO - ocjena usmenog ispita nakon otključavanja ispitnog roka.

Datum ispita - datum usmenog ispita. Datum ispita ne mora odgovarati datumu ispitnog roka, a odnosi se na datum ispita prije otključavanja ispitnog roka.

Datum ispita – NOVO - datum usmenog ispita. Datum ispita ne mora odgovarati datumu ispitnog roka, a odnosi se na datum ispita nakon otključavanja ispitnog roka.

Promjena u zapisniku o povj. - oznaka da li je bilo nekih izmjena nakon otključavanja ispitnog roka u bilo kojem podatku vezanom uz ispitno povjerenstvo. Odnosi se samo na ispite pred povjerenstvom.

Korisnik izmijenio - korisničko ime korisnika koji je zadnji obavio neku izmjenu nad podacima o ispitu.

Slika 2. Pregled zapisa - 1.dio slike

Postupak otključavanja ispitnog roka

 1. U prozoru Otključavanje ispitnih rokova, modul Studenti i studiji  izbornik Ispit  potrebno je pokrenuti akciju unosa
 2. Podaci koji se moraju unijeti su:
   • šifra predmeta za koji se otključava rok  - Šifra i naziv predmeta moraju odgovarati podacima iz opcije Predmet.
   • datum ispitnog roka - Datum ispitnog roka koji se otključava.
   • razlog otključavanja - Razlog otključavanja ispitnog roka.

4.  Potrebno je potvrditi akciju unosa.

Podaci koji se automatski ispune su:

   • vrsta roka - Šifra i naziv vrste roka koji moraju odgovarati podacima iz kataloga Vrsta roka, gdje vrsta roka mora biti takva da se može prijaviti putem Studomata.
   • postoji pismeni - Oznaka da li za navedeni predmet na navedenom ispitnom roku postoji pismeni ispit ili ne.
   • datum otključavanja - Datum otključavanja ispitnog roka. Postavlja se na datum unosa zapisa o otključavanju roka.
   • rbr. otključavanja roka - Redni broj otključavanja ispitnog roka.
   • korisnik koji je otključao rok - Korisničko ime, te ime i prezime korisnika koji je otključao rok. Prikazuju se podaci o korisniku koji je prijavljen za rad s aplikacijom.

5.  Nakon izmjene pogrešno evidentiranih podataka o ispitnom roku, stari podaci i novi izmijenjeni podaci se prikazuju u donjem okviru Zapisi o ispitima izmijenjenim nakon otključavanja ispitnog roka.


 • No labels